Kodėl afganas Lietuvoje geresnis už lietuvį, o tautininkų "diktatūros" laikais buvo daugiau tikėjimo laisvės
Vadovaujantis objektyviais kriterijais, sunku įrodyti, kad katalikų bažnyčia nėra sekta. Tuo tarpu bažnyčios, kurios mūsų visuomenėje paprastai laikomos sektomis, neturi nei vieno iš trijų sektos požymių.
 
Ankstyvosios bažnyčios krikščionys
Pirmųjų krikščionių aprašymas, jų elgesio "paradoksalumas".
 
Aš nenoriu nieko girdėti apie tai...
Ateis diena, kada reikės susitikti su Juo. Giliai širdyje visi mes bijome tos dienos, nes gimėme atskirti nuo Dievo. Tačiau yra būdas, kaip galime nustoti to bijoti...
 
Ar įmanoma pažinti Dievą be Evangelijos?
Biblija - apreiškimas apie Jėzų Kristų - mūsų Gelbėtoją.
 
Biblija apie ekologiją
 
Ką man reiškia JĖZUS?
 
Biblija apie pinigus Naujas!
 
Biblija apie alkoholį
Gerti ar negerti?
 
Terorizmas ir islamas
Po 2001 m. rugsėjo 11 dienos teroristinių antpuolių Jungtinėse Amerikos Valstijose kyla klausimai apie terorizmo ir islamo ryšį. Tai, ką girdime per žiniasklaidą, atspindi tik dalį tiesos. Straipsnio autorius bando paaiškinti Osamos bin Ladeno fenomeną viduriniųjų Rytų kultūros šviesoje.
 
Judaizmas
Krikščionybė betarpiškai išplaukia iš judaizmo...
 
Pasirinkimo laisvė
Kiekvienas žmogus gali tapti išdaviku. Tačiau mes esame laisvi ir galime pasirinkti juo netapti.
 
Nenaudėliai
Tamsiaodis karys džiūgavo. Jo kantrus laukimas susilaukė atlygio: jis įsigijo galvą. Pagal vyraujantį tikėjimą grobio savininkui priklausė ir gyvybinė tos galvos jėga...
 
Okultizmas ir Biblija
Biblijoje nedviprasmiškai yra pasmerktas okultizmas, bendravimas su dvasiomis.
 
Pabaisa ir Kristus
Visų pirma aš neturėjau sąžinės. Skaudinti žmones buvo mano hobi...
 
Pakabintas
Vieną vakarą, perdozavęs heroiną, aš vos neiškritau pro langą iš penkto aukšto...
 
Paklusnumas ar atlikti darbai?
Kuo skiriasi paklusnumas nuo darbų darymo? Ar gali būti, kad bedirbdami tampame nepaklusnūs Dievui?
 
Paslaptis
Ši paslaptis apie tai, kaip jaustis gerai, kai beveik viskas aplinkui yra blogai.
 
Popiežiai (iš knygos "Pagiriamasis žodis kvailybei" - 1508 m.)
...juk gyventi neturte - nešvaru; būti nugalėtam - gėda ir nepridera tam, kuris net karalius vos prileidžia bučiuoti savo palaimintas kojas; mirti - nemalonu; būti nukryžiuotam - negarbinga.
 
Didžiausias poreikis..
Žmonėms labiausiai reikia atleidimo, todėl Dievas atsiuntė Gelbėtoją.
 
Okultizmas, psichoterapija, vidinis išgydymas. Kas yra kas?
Okultizmo esmė - 'pažadinti slaptąsias žmogaus galias'. Nežiūrint į tai okultizmas atneša vergystę. ...Psichoterapija gali pagydyti, bet išgydyti gali tik Jėzus.
 
Religingumo pavojus
"Kristus atėjo išgelbėti žmones iš dviejų dalykų: nuodėmės ir religijos. Visų sunkiausia yra išgelbėti religingus žmonės, kurie dėl savo religijos mano, kad jiems nereikia Gelbėtojo"
 
Koks tikrasis skirtumas?
Religija gali turėti daug gerų dalykų, tačiau ji neatstoja Kristaus
 
Kaip atrodė religija Kristaus laikais
Religiniai vadovai visiškai nenorėjo tikėti Jėzumi ir buvo įsitikinę, kad pasaulyje būtų geriau be Jo
 
Kodėl Kristus grėsmingas religijai?
Tam, kuris priėmė Kristų, niekomet nebereikės religijos
 
Kokios buvo fariziejų klaidos?
Religija gali pakeisti išorę, bet tik Kristus gali pakeisti širdį
 
Atsivertusio religijos pasekėjo pamokos
Kristaus meilės pakeitimas į sąrašus ko reikia prisilaikyti yra garantuotas kelias tapti tokiu, kokiu buvo Povilas iki Kristaus
 
Religijos praktikavimo pavojai
Kai taisyklės apie Biblijos pritaikymą tampa mūsų įsitikinimais ir kai veiksmai pakeičia širdies nusistatymus, netenkame kontrolės religijai, ir ji ima valdyti mus
 
Kodėl prasminga nukreipti žvilgsnį į Kristų
Religija negali mums duoti to, ką duoda Kristus
 
Kontrastų studijos
Religija yra pavojinga ne todėl, kad ji bloga, bet todėl, kad dažnai ji yra pakankamai gera, kad atitrauktų mūsų nuo pasitikėjimo Kristumi
 
Mūsų religijos patikrinimas
"Juk iš malonės jūs esate išgelbėti tikėjimu; ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana."
 
Ką reiškia "tikėti"?
Savo jėgomis Dievo pasiekti negalima, tačiau Jėzus atveria tam kelią.
 
Krikščionis ir krikščionybė
Apie tikrąją žodžio "krikščionis" prasmę.
 
Ką girdėjome, ir ką norėjome išgirsti būdami vaikais
...netrukdyk, nebėgiok, nesuprakaituok, nepargriūk, sakiau pargriūsi, dabar tai tau bus...
 
Pamąstymai vėlinių dieną (Kristaus palyginimas, atskleidžiantis amžinybę)
Vėlinių dieną pavakaryje žmonės, nešdami savo rankose žvakes, traukdavo į kapines ten ant savo artimųjų kapų žvakes deginti. Ten jie prisimindavo tą numirėlį, kartais su ašaromis akyse. O gal nenoromis tekdavo pagalvoti apie jo dabartinę padėtį? Juk apie pomirtinį gyvenimą daug visokių kalbų tekdavo girdėti...
 

Galite ieškoti žodžių visuose straipsniuose!


Paskutiniai pataisymai įvesti: 2020-9-23