Paklusnumas ar atlikti darbai?

Autorius: Susan M.

Riba tarp paklusnumo ir darbų darymo gali būti nelabai ryški. Bet šiuos du dalykus svarbu atskirti, nes paklusnumas veda į gyvenimą, o darbai - į mirtį.

Daugelis mūsų daryti darbus pradeda dar būdami vaikais. Pažindami gyvenimą suprantame, kad viską turime padaryti teisingai jeigu norime būti vertinami ir mylimi.

Kai Dievas perkelia mus į Savo karalystę, mes tikime, jog esame išgelbėti Jo malone. Bet vietoj to, kad pradėtume mokytis gyventi malonėje, mes į naują gyvenimą Kristuje atsinešame savo seną gyvenimo būdą. Giliai viduje mes dar tikime, kad Dievo malonė priklauso nuo to, kaip mes gerai viską atliksime. Jeigu mes išaugome tokioje aplinkoje, kur buvome mylimi ir vertinami tik tuomet, jeigu elgėmės taip, kaip buvo liepta, tai toks supratimas gali išlikti ir dabar. Mes turime ilgą sąrašą dalykų, kuriuos krikščionis privalo daryti, ir kuriuos - ne. Negalėdami visiškai tiksliai šį sąrašą įvykdyti jaučiamės kalti.

Ačiū Dievui, nes Jis surado tą ypatingą būdą kiekvienam išlieti savo besąlygišką meilę.

Mes dažnai sakome sau: "Aš turiu, aš privalau...". Pvz.: "Aš turiu daugiau ir dažniau skaityti Bibliją. Aš turiu baigti Biblijos mokyklą kaip Tomas. Aš turiu auklėti savo vaikus namuose kaip Regina. Aš turiu melstis ir dažniau skelbti Evangeliją".

Bet čia pamąstykime. Darydamas tai, ką tu manai, kad privalai daryti, tu gali tapti nepaklusniu Dievui.

Kuo skiriasi paklusnumas nuo darbų darymo? Gal šie keli pavyzdžiai padės jums atskirti?

Paklusnumas - kai visa širdimi ieškai Dievo. Darbai - kai meldiesi, nes jausiesi kaltas, jeigu nesimelsi.

Paklusnumas - kai leidi Dievo Žodžiui išsiskleisti tavyje. Darbai - kai greitai permeti akimis pasirinktą skyrių tam, kad galėtumei sau arba kitiems pasakyti - perskaičiau, su tuo pabaigta.

Paklusnumas - kai darai viską kiek gali geriau. Darbai - kai nori būti geriausiu.

Paklusnumas - sutikti su viskuo, ką sako Dievas. Darbai - sutikti su viskuo, ką sako žmonės.

Paklusnumas - paklusti Šventosios Dvasios vedimui. Darbai - paklusti ilgam sąrašui, ką galima daryti, o ką - ne.

Paklusnumas - kyla iš pagarbos Dievui. Darbai - kyla iš baimės, kad nepasiseks.

Gyvenimas vertinant darbus veda į stresus, susirūpinimą ir kaltės jausmą.

"Jūs, ieškantys išteisinimo įstatyme, atsiskyrėte nuo Kristaus, praradote malonę." Galatams 5,4

"Neatstumiu Dievo malonės, nes jei teisumas įgyjamas įstatymu, tuomet Kristus mirė veltui." Galatams 2,21

Paklusnumas veda į gyvenimą ir džiaugsmą.

Mes tarnaujame Dievui, kuris parodė savo meilę, kai mes dar buvome nusidėjėliai. Dabar mes - Jo vaikai, tai kodėl elgiamės lyg tai, ką mes darome, priverstų Jį mylėti mus mažiau arba daugiau. Nustokime daryti darbus - pradėkime mokytis paklusnumo - ne tam, kad užsidirbtume Dievo meilę, bet kad išreikštume savo meilę Jam.


Ką manote apie šį straipsnį?
-Puikus!-Neblogas-Nekoks-Per ilgas-Gero ilgio-Per trumpas 
Jūsų komentarai:

Ieškok kitų straipsnių pagal šiuos raktinius žodžius: paklusnumas darbai malonė atlikimas
Paskutiniai pataisymai įvesti: 2016-3-12
Atgal į turinįAtgal į turinį