Paslaptis

Autorius: John Williams

Daugelis paslapčių net nevertos, kad jas žinotumėme, pavyzdžiui, paskalos ir t.t. Jos tik veltui eikvoja mūsų laiką, jėgas ir atmintį. Tačiau ši paslaptis yra verta, kad ją sužinotumėme, nors daugelis jos, deja, nežino. Kas tai per paslaptis? Ji apie tai, kaip jaustis gerai, kai beveik viskas aplinkui yra blogai.

Kaip tai gali būti? Tai ir yra paslaptis!

Dažnai, kad sužinotumėme paslaptį, reikia prieiti prie jos arčiau. Tam, kad sužinotumėme šią paslaptį, reikia priartėti prie Jėzaus. Norint ją išgirsti, reikia atidžiai įsiklausyti. Tačiau gali atsitikti taip, kad jūs išgirsite šią paslaptį, netgi šiek tiek ją suprasite, tačiau taip jos iš tiesų ir nesužinosite. Norint ją SUŽINOTI reikia gyventi arti Jėzaus.

Pirmiausia jums reikia atgimti iš naujo. Neatgimus iš naujo šios paslapties sužinoti neįmanoma.. Tai reiškia, kad Dievas turi jumyse pradėti naują gyvenimą, o ne tik kažką pridėti prie jūsų seno gyvenimo.

Supraskite, jūsų gyvenimas nėra pakankamai tobulas ir geras, kad amžinai išliktų Dievo malonėje. Todėl prašykite Dievo, kad Jis jums duotų naują gyvenimą, kuris amžinai išliks Jo malonėje dėka Jėzaus atlikto darbo ant kryžiaus, kada Jis savo valia prisiėmė ant savęs bausmę už mūsų nuodėmes.

Antra, jums reikia šią paslaptį sužinoti. Ją nesužinome automatiškai. Daugelis krikščionių nežino šios paslapties, tačiau ne todėl, kad jie nebūtų atgimę iš aukšto, bet todėl, kad jos niekada nesimokė.

Kaip man šią paslaptį išmokti? Ilgą laiką gyvenant su Jėzumi ir klausantis Jo. Pereinant per daugelį sunkumų ir pačiam patiriant, kad Dievo malonės iš tiesų visiškai pakanka. Gyvenime patiriant daug širdį spaudžiančių akimirkų ir pačiam patiriant Dievo ištikimybę, kada Jis perneša jus per tai, per ką jūs manėte yra neįmanoma pereiti. Išmokus būti labiau priblokštam Dievo didybės, nei supančių problemų sunkumo. Išmokus labiau stebėtis Dievo sugebėjimu išspręsti problemas, nei savo nesugebėjimu rasti iš jų išeitį. Per mąstymo atnaujinimą pakeitus požiūrį į gyvenimą, kai pastoviai stebite, jog Dievas yra didesnis už viską, su kuo jūs susiduriate savo gyvenime.

Šios brangios paslapties negalima suvynioti ir parduoti arba padovanoti kažkam kaip dovaną. Ji yra paslėpta asmenybėje - Viešpatyje Jėzuje Kristuje.

Ar jūs atgimėte iš naujo? Ar jūs mokotės iš Jo, kasdien artimai su Juo gyvendamas? Jeigu taip, tai greitai sužinosite tą paslaptį, ir kartu su apaštalu Pauliumi galėsite pasakyti:

Filipiečiams 4,11-13 "Kalbu tai ne todėl, kad stokoju, nes išmokau būti patenkintas savo būkle. Esu patyręs ir skurdą, ir perteklių. Visa ko esu ragavęs: buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina."


Ką manote apie šį straipsnį?
-Puikus!-Neblogas-Nekoks-Per ilgas-Gero ilgio-Per trumpas 
Jūsų komentarai:

Ieškok kitų straipsnių pagal šiuos raktinius žodžius: paslaptis Jėzus atgimti amžinasis gyvenimas problemos
Paskutiniai pataisymai įvesti: 2016-3-12
Atgal į turinįAtgal į turinį