Kodėl prasminga nukreipti žvilgsnį į Kristų

Autorius: Martin R. De Haan

Mainais už mūsų pasitikėjimą Kristus padaro mums daug dalykų, kurių religija negali padaryti. Pavyzdžiui:

· Jis myli mus (Jn 15,13; Rom 8,35)

· Jis atveda mus prie Dievo (1 Tim 1,25)

· Jis atveda Dievą mums (Kol 1,15)

· Jis atveda mus Dievui (Ef 1,17)

· Jis gina mus prieš Dievą ( 1 jn 2,1)

· Jis paskelbia mus "nekaltais" (Rom 3,24; 5:1)

· Jis sutaiko mus su Dievu (2 Kor 5,19)

· Jis atskiria mus Dievui (1 Kor 1,30)

· Jis suteikia mums ramybę su Dievu (Rom 5,1)

"Religija negali padaryti mums nei vieno iš šių dalykų"

· Jis padaro mus priimtinus Dievui (Ef 1,6)

· Jis atleidžia mums (Ef 1,7)

· jis išlaisvina mus iš pančių (Rom 8,2)

· Jis padaro mus įsūniais (Ef 1,5)

· Jis padaro mus Dievo įpėdiniais (Ef 1,11)

· Jis suteikia mums savo Dvasią (Jn 14,16-17)

· Jis duoda mums naują dėmesio centrą (Kol 3,1-3)

· Jis gyvena mumyse (Kol 1,27)

· Jis atveda mus į Dievo šeimą (Jn 1,12)

· Jis tarpininkauja mums (Rom 8,34)

· Jis išvaduoja mus iš Šėtono galios (Kol 1,13)

· Jis duoda mums amžiną gyvenimą (Rom 6,23)

· Jis parodo mums, kaip gyventi (1 Jn 2,6)


Ką manote apie šį straipsnį?
-Puikus!-Neblogas-Nekoks-Per ilgas-Gero ilgio-Per trumpas 
Jūsų komentarai:

Ieškok kitų straipsnių pagal šiuos raktinius žodžius: pasitikėjimas Kristumi mainai sutaikymas ramybė
Paskutiniai pataisymai įvesti: 2016-3-12
Atgal į turinįAtgal į turinį