Koks tikrasis skirtumas?

Autorius: Martin R. De Haan

Religija ir Kristus nėra tarpusavyje nesusiję, tačiau labai skiriasi. Jokūbas, Naujojo Testamento rašytojas ir Kristaus brolis, rašė:

"Tyras ir nesuteptas pamaldumas, Dievo tėvo sprendimu, yra šitas: aplankyti našlaičius ir našles jų sielvarte, save patį išsergėti nuo pasaulio nesusitepusį" (Jok 1,27).
Religija gali turėti daug gerų dalykų, tačiau ji neatstoja Kristaus.

Religija - tai, kuo reikia tikėti ir daryti:

* Lankyti religines apeigas

* Vesti vaikus į religijos mokyklas

* Gražiai elgtis

* Vengti amoralumo

* Tikėti Dievą

* Krikštytis

* Priimti komuniją

* Studijuoti doktriną

* Skaityti Raštus

* Aukoti maldas

* Švęsti religinius įvykius

* Mokyti religinių pamokų

* Remti vargingus

* Laikytis religinio priėmimo į narius

* Giedoti chore

* Būti pripažintam dievobaimingu

"Religija - tai, kuo reikia tikėti ir daryti"

"Kristus - tas, kurį reikia pažinti ir pasitikėti"

* Esantis labai arti

* Turintis galią padėti mums

* Galintis mums atleisti

* Galintis pripažinti mus teisiais

* Galintis nešti mums Dievą

* Galintis patraukti mus Jo valion

* Galintis mums vadovauti

* Galintis mus mokyti

* Galintis būti mums pavyzdžiu

* Niekada nepaliekantis mūsų vienų

* Kuo galima pasitikėti

* Galintis mus apginti

* Galintis mums tarpininkauti

* Kas gali suteikti mums jėgų

* Galintis atliepti į mūsų emocijas

* Galintis jausti mūsų skausmą

* Galintis suteikti mums džiaugsmą

* Galintis suteikti mums ramybę

* Galintis suteikti mums viltį

* Galintis suteikti mums meilę

* Įrodęs savo meilę mums

* Kuris numirė už mus

* Kuris prisikėlė iš mirusių už mus

* Galintis gyventi per mus

* Galintis mus visus parvesti į Namus

"Kristus - tas, kurį reikia pažinti ir tikėti"


Ką manote apie šį straipsnį?
-Puikus!-Neblogas-Nekoks-Per ilgas-Gero ilgio-Per trumpas 
Jūsų komentarai:

Ieškok kitų straipsnių pagal šiuos raktinius žodžius: apeigos moralė dievobaimingumas džiaugsmas ramybė meilė viltis
Paskutiniai pataisymai įvesti: 2016-3-12
Atgal į turinįAtgal į turinį