Ką reiškia "tikėti"?

Autorius: A.Menis

1 Petro 1,8-9 Jį jūs mylite, nors ir nematėte; nors ir dabar jo nematote, jį tačiau tikite, ir galėsite džiūgauti su neapsakomu ir perskaidrintu džiaugsmu, kai pasieksite tikėjimo tikslą - sielų išgelbėjimą.

Bet ką reiškia tikėti į Jėzų Kristų? Tikėti, jog toks žmogus gyveno šioje žemėje? Tai ne tikėjimas, o žinojimas. Amžininkai prisiminė, jog jis gyveno. Evangelistai paliko mums tikrą liudijimą. Ir nūdienos istorikas jums pasakys, jog iš tikrųjų tokio būta.

Senovės žydų kalba žodis "tikėjimas" - "omuna", nuo žodžio "omen" - kietas. Sąvoka "tikėjimas" artima sąvokai "ištikimybė". Dievas ištikimas savo pažadui - žmogus ištikimas Dievui. Nors ir silpnas, nuodėmingas, bet vis dėlto ištikimas Dievui. Tačiau kokiam Dievui? Paslaptingam, rūsčiam kaip visata, kuris, tarsi okeanas, kartais svetimas žmogui?

Ne. Kristus atskleidžia mums kitokį Dievo atvaizdą. Jis Dievą vadina tik Tėvu. Jėzus Kristus beveik niekuomet netaria žodžio "Dievas". Jis visuomet vadina Jį Tėvu. Per savo žemiškąjį gyvenimą Jis vartojo švelnų ir malonų kreipinį į tėvą, kurį Rytuose paprastai vartoja vaikai.

Kristus parodo mums Dievą kaip mūsų dangiškąjį Tėvą, o kartu atsiranda broliai ir seserys, nes broliai ir seserys gali būti tik tada, kai yra bendras jų tėvas.

Kiekvienas iš jūsų puikiai žino, koks painus vidinis žmogaus pasaulis, koks žmogus silpnas, kiek jame kompleksų ir nuodėmių. Tačiau yra jėga, kurią Kristus paliko žemėje, kuri duodama mums veltui, ir vadinasi ji - malonė. Ne uždirbta, o duota.

Taip, mums visiems reikia stengtis, taip, mes privalome kovoti su nuodėme, taip, mes turime tobulėti, stiebtis aukštyn, tačiau mes žinome, jog patys savęs už plaukų nepakelsime.

Krikščionybė sako: tu gali tobulėti, tačiau prie Dievo prieiti neįmanoma, kol Jis pats neateis pas tave. Ir štai - MALONĖ pranoksta ĮSTATYMĄ.

Pelnyti Amžinąjį gyvenimą tegalima tikint į Jėzų Kristų. Jis mus nuteisina. Tai reiškia, kad mūsų trumputis, laikinas gyvenimas sujungiamas su nemarybe - štai kas yra nuteisinimas, išganymas.


Ką manote apie šį straipsnį?
-Puikus!-Neblogas-Nekoks-Per ilgas-Gero ilgio-Per trumpas 
Jūsų komentarai:

Ieškok kitų straipsnių pagal šiuos raktinius žodžius: malonė Įstatymas Jėzus Kristus
Paskutiniai pataisymai įvesti: 2016-3-12
Atgal į turinįAtgal į turinį