Ką man reiškia JĖZUS?

Autorius: D.R.

27 psalmė.

Toks suasmenintas pavadinimas šios psalmės studijai gali pasirodyti labai "neobjektyvus". Tačiau, prisiminkime aiškią tiesą, jog tikroji Dievo pažinimo esmė visuomet remiasi asmenine patirtimi. Taigi, papildydami ankstesnį teiginį, pasakysime, kad 27 Psalmė atspindi Dovydo asmeniško tikėjimo į Dievą prigimtį. Iš šių eilučių taip pat matome, kad ir mūsų tikėjimas yra asmeninis ir pasireiškiantis praktiškai. Tai tikėjimas į Dievą, kuris ne tik mus gelbsti iš nuodėmės, bet ir sprendžia visas mūsų problemas. Jis yra Gyvasis Viešpats, galintis kiekvienoje gyvenimo situacijoje duoti mums viską, ko reikia.

Kas šioje psalmėje sakoma mums? 13 skirtingų sąvokų joje pasakoja apie Dovydo, o, tuo pačiu, ir mūsų santykį su Viešpačiu:

Viešpats yra mano šviesa (1 eil.).

Viešpats yra mano išganymas (1 eil.).

Viešpats yra mano stiprybė (1 eil.).

Viešpats yra mano gyvenimo priebėga (1 eil.).

Viešpats yra taika mano gyvenime (3 eil.).

Viešpats yra mano gyrius (6 eil.).

Viešpats yra mano pagalba (9 eil.).

Viešpats yra mano gelbėtojas (9 eil.).

Viešpats rūpinasi manimi (10 eil.).

Viešpats yra mano mokytojas (11 eil.).

Viešpats yra tas, kurio mes laukiame (14 eil.).

Viešpats yra mano širdies drąsa (14 eil.).

Viešpats yra mano Viešpats! (14 eil.).

Apibendrindami galime pasakyti, kad Dievas yra mūsų šviesa. Jis mūsų gyvenimo Viešpats ir Valdovas. Dėkojame Dievui už šioje psalmėje atrastas tiesas.

Psalmė parašyta kaip atsakas į gyvenimo negandas ir baimę. Kuris gi žmogus nepatiria tokių išbandymų? Sakoma, kad "150-yje psalmių aprašytos visos žmogiškos emocijos". Ši psalmė tai tikinčiojo atsakas į didelį išbandymą ir baimę. 14 eilutė mums primena, jog turime laukti Dievo, pilnai pasitikėdami Jo meile ir tuo, kad Jis rūpinasi mumis. Turime Jo laukti, kad išsipildytų Aukščiausias Jo planas, laukti, nors šią akimirką ir nematome, ir nesuvokiame to plano. Dovydas susidūrė su milžiniškais sunkumais gyvenime, tačiau, jis nepailsdamas skelbė kitiems Dievo meilę, Jo planą žmonėms ir išgelbėjimą iš piktojo.

Sunkiu gyvenimo momentu Dievo vaikas turi prisiminti:

1. Savo išmintimi remdamasis Dievas atvedė mane į šią vietą.

2. Iš didelės meilės Jis mokys mane ir šioje gyvenimo situacijoje.

3. Dėl savo gailestingumo Jis pastiprins mane čia.

4. Savąja jėga Jis išves mane iš šios vietos.

5. Jono 10,4 sakoma: "Savąsias visas išgabenęs, Jis eina pirma jų, o avys seka Jį, nes jos pažįsta Jo balsą."

Pabaigai apsvarstykime tokį klausimą: "Kai gyvenime prisipažįstame, kad viskas, ko mums iš tikrųjų reikia tai Jėzus Kristus, ar tada nusprendžiame savyje, kad Jis taip pat ir viskas, ko mes iš tikrųjų norime?"


Ką manote apie šį straipsnį?
-Puikus!-Neblogas-Nekoks-Per ilgas-Gero ilgio-Per trumpas 
Jūsų komentarai:

Ieškok kitų straipsnių pagal šiuos raktinius žodžius:
Paskutiniai pataisymai įvesti: 2016-3-12
Atgal į turinįAtgal į turinį