Okultizmas ir Biblija

Autorius: R.Peteraitis

okult.gif

"Žmonija klaidingai supranta demonų egzistavimą, darydama dvi vienodai svarbias, tačiau priešingas viena kitai klaidas. Viena jų - iš viso neigti demonų egzistavimą. Kita - jais tikėti ir perdėtai domėtis. C.S.Lewis

Paliesime vieną aktualų šiai dienai faktą - okultinius dalykus. Okultizmas visuomet viliojo žmones ezoterinėmis žiniomis (t.y. normaliais jutimo organais nesuvokiamomis ir neapčiuopiamomis) bei valdžia, kuri savo prigimtimi yra dvasinė ir antgamtiška. Jei atidžiau pažvelgsime aplinkui, pamatysime, jog kas antras ar kas trečias šalia esantis žmogus tiki ir skaito horoskopus, eina pas ekstrasensus pagalbos ir patarimo, ateičiai sužinoti nueina pas būrėjas, išgydymo ieško pas bobutes-užkalbėtojas, žaidžia su lėkštelėmis, adata ir t.t. Visi šie dalykai nėra nauji, atsiradę 20 a. pabaigoje; žmonija juos žino nuo seno, ir Dievas aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškia Savo požiūrį į juos Biblijoje. Žemiau pateiksime Jums kelias citatas iš Senojo Testamento.

Kunigų 19,31 Dievas sako: "Nesikreipkite į žynius ir ženklų aiškintojus, kad jais neužsiterštumėte, nes Aš esu Viešpats, jūsų Dievas".

Kunigų 20,6 : "Jei kuri siela nueis pas iššaukiančius mirusius ar burtininkus, kad su jais paleistuvauti(Paleistuvavimas čia reiškia nusigręžimą nuo Dievo ir santykių su netyromis dvasiomis palaikymą) , tai Aš kreipsiuos Savo veidu prieš tokią sielą ir išnaikinsiu ją iš savo žmonių tarpo."

Pakartoto Įstatymo 10,12 : "...kad jūsų tarpe neatsirastų tokių, kurie savo sūnus ar dukteris per ugnį leidžia, ar burtininkų, ar ženklų aiškintojų, ar žynių, kerėtojų, apžadėtojų, putveizdų ar tų, kurie šaukiasi mirusiųjų ir piktųjų dvasių. Tokias bjaurenybes darantieji yra pasibaisėjimas Viešpačiui"...

Izaijo 8,19 : "Jei kas jums patartų kreiptis į žynius ir raganius, užkalbėtojus ir mirusiųjų iššaukinėtojus, tai atsakykite, kad žmonės turi pasiklausti savojo Dievo. Kam klausinėti mirusiųjų gyviesiems?"

Dievas yra šventas, ir Jis nori, kad Jo žmonės, Jo sūnūs ir dukterys taip pat būtų šventi, nesusiteršę jokiais okultiniais dalykais (Biblijoje tai vadinama paleistuvyste - kai atsakymų ieškai ne pas Dievą, kai nusisuki nuo Jo).


Ką manote apie šį straipsnį?
-Puikus!-Neblogas-Nekoks-Per ilgas-Gero ilgio-Per trumpas 
Jūsų komentarai:

Ieškok kitų straipsnių pagal šiuos raktinius žodžius: demonai ezoterika paleistuvystė Biblija Dievas
Paskutiniai pataisymai įvesti: 2016-3-12
Atgal į turinįAtgal į turinį