Ar įmanoma pažinti Dievą be Evangelijos?

Autorius: N.Vodnevskij

"...kad, meile suvienyti, visi pasiektų supratimo pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo paslaptį - Kristų, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai" (Kol 2,3).

Citata iš laiško: "Apie Dievą įmanoma žinoti ir be Evangelijos..."

Visiškai teisingai, apie Dievą įmanoma žinoti ir iš išorinio liudijimo apie Jį, kai mes stebime mus supantį pasaulį ir gamtos reiškinius. "Dangūs pasakoja Dievo garbę ir Jo rankų darbus skelbia tvirtuma" (Ps 19,1). Tačiau žinoti ir pažinti nėra tas pats. Žinojimas yra galvoje, o pažinimas - širdyje, jis įgyjamas per patyrimą. "Taigi tikėjimas iš klausymo, o klausymas - kai skelbiamas Kristaus žodis" (Rom 10,17). Jėzus pasakė: "Ištirkite Raštus, o jie kalba apie Mane". Tačiau netgi turėdami Dievo žodį, mes galime pažinti Dievą tik dalinai, visoje gi pilnatvėje pažinsime Jį tik Amžinybėje. Svarbu suprasti, kad tik Dievo žodis atveda mus į atgailą ir išgelbėjimą. Todėl vien išorinio liudijimo nepakanka. Reikia, kad Šventoji Dvasia apreikštų mumyse nuodėmę, o mes - atgailautume ir priimtume Kristaus auką už mus. Visa tai padaro tik Evangelija.


Ką manote apie šį straipsnį?
-Puikus!-Neblogas-Nekoks-Per ilgas-Gero ilgio-Per trumpas 
Jūsų komentarai:

Ieškok kitų straipsnių pagal šiuos raktinius žodžius: Evangelija Dievas auka
Paskutiniai pataisymai įvesti: 2016-3-12
Atgal į turinįAtgal į turinį