Meilė ir seksas pagal Bibliją

Autorius: Dž.Makdouel

[heart.gif] Šis tekstas parengtas pagal Dž.Makdouelio knygą "Sex, Givers, Takers and other kinds of love". Autorius yra krikščionis, konsultavęs daug įvairaus amžiaus žmonių ir šeimų šiuo klausimu.

Tu, kaip ir kiekvienas žmogus, esi ištroškusi MEILĖS. Tu nori jos. Aš noriu jos. Be jos mūsų gyvenimas nepilnas, dar daugiau, jis mus nuvilia.

Pirmas klausimas: kokios meilės sau tu nori, kokią meilę kitam trokšti duoti? 1 laiške Korintiečiams 13 skyriuje apaštalas Paulius rašė apie meilę. Iki šiol nieko nuostabesnio dar neatrasta.

Antras klausimas: ar seksas yra meilės paslaptis, giliausia jos išraiška? Biblijoje, Pradžios knygoje, antrame skyriuje 24 eil. kalbama apie tai, kaip du, vyras ir žmona, tampa vienu kūnu. Tuo ir remiasi seksas. Koks sekso tikslas? Kas buvo Dievo mintyse, kai Jis kūrė vyro ir moters lytį, kai Jis įdėjo į mus jausmus, troškimus, aistras. Pagrindinis Jo tikslas buvo sukurti vienybę. Lytinis aktas atskleidžia vienybę tarp vyro ir moters. "Palaukite", pasakysite, "aš galvojau, kad Biblijoje pagrindinis lytinių santykių tikslas yra vaikai". Ne. Tai svarbi priežastis, bet antroji.Dievas nėra prieš seksą. Gražiausia pasaulyje knyga apie vyro ir moters tarpusavio santykius yra Biblijoje, tai Giesmių Giesmė. Dievas už lytinį bendravimą, tačiau Jis nori, kad mes suprastume, jog tai ne atsitiktinis žaisliukas, ir kad iš šio bendravimo mes gautumėme įmanomai daugiau. Lytinis bendravimas daugiau, nei tik fizinis potraukis. Jis pilnai įtraukia visą mūsų esybę ir mes dalinamės tuo, kas mes esame, savo kūnu ir savo siela.

Ar seksas yra meilės išraiška? Dažnai sakoma, kad jei myli kažką, tavo meilė išsireikš per lytinį bendravimą. Tiksliau būtų pasakyti kitaip: jei tu savo meilę gali išreikšti tik per lytinius santykius, tai nėra tikra meilė. Galima būtų grubiai suskirstyti meilę į tris rūšis.

Pirmoji. "Myliu tave, jeigu". Sąlygos meilė. Mes darome kažką, kad užsidirti šią meilę. Daug kas prisimena iš vaikystės: "Jei tu būsi geras vaikas, tėvelis tave mylės". Arba "Jei tu padarysi taip, kaip aš noriu, aš mylėsiu tave", "jei tu atsigulsi su manimi, aš tikrai mylėsiu tave". Tai gana pigi meilė, ji galiausiai pasibaigs, nes vienu ar kitu momentu kuris nors iš partnerių nebepatenkins kito. Dažnai šeimos dūžta, nes bendravimas jose remiasi šiuo santykiu "mylėsiu, jeigu...".

Antras meilės tipas yra "myliu, nes...". Šie santykiai sutinkami dar dažniau. Žmogus mylimas už tai, kas jis yra, ką jis turi ar daro, pvz.: myliu tave, nes tu graži; myliu tave, nes tu toks protingas; nes tu skyriesi nuo visų; nes tu taip skaniai gamini..."Paklausite, kas gi čia blogo? Šių santykių metu vienas iš bendraujančių bijo atsiskleisti prieš kitą. Mes visi turime savo išorinį "aš" ir vidinį, ir atsiskleisti bendravime, taip pat ir lytiniame, bus sunku, nes pastarasis reikalauja 100% pasitikėjimo ir atsidavimo.

Trečiam tipui priklauso besąlygiška meilė. Ji sako: "Myliu tave, nežiūrint į tai, koks tu esi, kaip tu gali pasikeisti. Tu nieko negali padaryti, kad aš nustočiau tave mylėti. Ši meilė nėra akla. Bet nusipelnyti, užsidirbti šios meilės tu negali. Taip pat negali jos savo jėgomis padidinti. Nežinau, ar supranti tu tai dabar, tačiau ši meilė reikalingiausia tau.Tokiuose santykiuose nelieka vietos nepasitikėjimui, baimei ar spaudimui.

Kitas svarbus klausimas: koks, jūsų manymu, yra pats svarbiausias lytinis organas? Kai kalbu su žmonėmis apie meilę ir seksą, dažnai girdžiu: "Lytiniai santykiai yra paprastas fizinis aktas. Tai tas pats, kaip išgerti stiklinę vandens." Ne, tai ne tas pats. Kaip sakiau anksčiau, tai liečia visą žmogaus asmenybę. Gal sunku patikėti, bet būtent protas yra svarbiausias lytinis organas. Manau, jūs jau supratote, kad seksas buvo sukurtas mūsų džiaugsmui ir tobulos vienybės tarp vyro ir moters išraiškai. Todėl ir atsitiktiniai lytiniai santykiai patenkinti negali. Seksas, kokį jį sukūrė Dievas, apima tris lygmenis. Žmonės dažnai nekreipia dėmesio į šiuos lygmenis ir seksas atneša daug nusivylimų, nepasitenkinimo, partnerių keitimo ir t.t. Pirmas lygmuo akivaizdus, tai fizinė vienybė. Antrasis liečia mūsų sielą. Tu, tavo aš, turintis daug troškimų, idėjų, jausmų, tampa viena su kito žmogaus sudėtinga siela. Trečiasis yra dvasinis lygmuo, irgi be galo svarbus. Jei jūsų santykiams truks vieno kurio lygmens, jūs jausite nepasitenkinimą. Mes dažnai klystame, manydami: "Aš esu geras partneris, nes patenkinu savo partnerį fiziškai. O geras seksas kuria gerus santykius". Mano patirtis kalba apie kitką: gerų, gilių tarpusavio santykių vaisius yra fantastiniai lytiniai santykiai, nes geras seksas yra gerų lytinių santykių rezultatas labiau, negu jų priežastis. Biblijoje daug kalbama apie sekso šventumą. Visa, kas patariama mums Dievo Žodyje, skirta ne tam, kad atimtų iš mūsų džiaugsmą ar pasitenkinimą, bet kad kuo pilniau ir giliau suteiktų tai. Būkime pakankamai išmintingais paklusti Dievo išminčiai.


Ieškok kitų straipsnių pagal šiuos raktinius žodžius: Biblija meilė vyras moteris
Paskutiniai pataisymai įvesti: 2020-9-23
Atgal į turinįAtgal į turinį