Ištirkim save

Kaip reik kaskart ištirti savo širdį,
Kas slepiasi joje giliai, giliai...
Mums Dievas kalba, bet dažnai negirdim,
Juk apie save viską tu žinai...

Dabar žinau: savęs aš nepažįstu,
Juk sako : apgaulinga ta širdis.
Tad drąsiai teigti aš nedrįstu,
Tik Viešpats mato, viską žino Jis.

Ne veltui žydai dykumoj klajojo,
Tiek metų juos reikėjo vis blaškyt.
Kas širdyse jų – Dievas juk žinojo,
Bet jiems patiems reikejo pamatyt.

Taip pat ir mes tokie tvirti atrodom
Ir stovime tikejimu tvirtai,
Bet jei įvyksta tai, ko mes nenorim,
Žiūrėk, tavoj širdy vieni pelai.

Ir tik tada, kai slegia mane vargas,
Aš sugebu apčiuopti, kas many.
Tada žinau tikėjimas kiek vertas,
Ir tik tada pasverti tu gali.

Mes Dievo sukurti moliniai indai,
O Kristus – lobis mūsų viduje.
Kiek Jo tavy, kiek Juo tu prisipildęs,
Supurčius, regima kas širdyje.

O jei dažnai tu atveri Jam širdį,
Jis krauna į tave savus turtus.
Tik šaukis Jo, tikrai tave Jis girdi,
Net nežinai, koks Kristus tau dosnus.

O jau tada, kiek nori tegu varto,
Gyvenimas te purto – nebaisu.
Širdy bus Kristus, Jis tik vienas vertas,
Te liejasi iš mūsų Jis širdzių.

Lai atgaivina trokštančiųjų sielas,
Te sutviska per mus Sava Šlove.
Ir siekim Jo, tik Jo kiekvienas,
Nešiokime kaip lobį širdyse.

O jei supurtys mus, tai kaip žibintas
Tikėk, pradėsim šviesti dar ryškiau,
O jei pavers i šalį, kaip tą molio indą,
Pažersi duotą lobį dar plačiau.

( 2 Kor 4:6-7 „...Dievo šlovę, ...šitą lobį,
mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo“) .
 

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Kristaus gyvenimas ir Jo mokslas turi tiek pilnatvės ir tiek šviesos, kad jokia plunksna nepajėgia jos išreikšti ir jos paslapčių atskleisti.

— Antanas Maceina

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“