Argi maža paprasta atgailos malda gali išgelbėti žmogų?

Dažnai, kai žmonės kviečiami įtikėti ir priimti Kristų, jiems siūloma pasimelsti malda, panašia į šią:

"Brangus Dieve, žinau, kad mano nuodėmės atskyrė mane nuo Tavęs. Viešpatie Jėzau, ačiū Tau, kad mirei mano vietoje ir išgelbėjai mane nuo bausmės už nuodėmes. Viešpatie, aš atiduodu Tau savo gyvenimo valdymą. Prašau Tavęs, atleisk man mano nuodėmes ir išgelbėk mano sielą nuo pražūties. Pripildyk mane savo Dvasia ir padaryk mane tokį, kokį nori matyti. Amen."

Trupas atsakymas į klausimą „argi tokia maža paprasta atgailos malda gali išgelbėti žmogų?" būtų - „ne". Malda žmogaus neišgelbės. Išgelbėti gali tik Jėzus Kristus per savo Šventąją Dvasią. Tuomet kas gi yra ši malda?

Malda - tai širdies šauksmas į Dievą, į Jėzų. Tai atgailos ir tikėjimo išraiška. Tai išorinis pasikeitimas, atsiradęs iš vidinio pasikeitimo - pasikeitimo jūsų širdyje. Ir priešingai - jei jūs negalite prašyti Jėzaus, kad jus išgelbėtų ir taptų jūsų Viešpačiu, tai to negalėjimo priežastis irgi yra ne kur kitur, o jūsų širdyje.

Tikėjimo kelią galima būtų palyginti su santuoka. Santuoka (šeima) - tai ilgas ir sunkus gyvenimo kelias, kai vyras ir žmona be perstojo mokosi pažinti vienas kitą, mokosi tikėti vienas kitu ir tarnauti vienas kitam. Santuokinai ryšiai gali augti ir gerėti be perstojo, nes nėra tokios ribos, kada jau būtų galima pasakyti - "mūsų santukiai jau tobuli".

Tačiau nežiūrinti į tai, jog santuoka yra viso gyvenimo procesas, ji prasideda konkrečiu veiksmu - nuo pasišventimo vienas kitam vestuvių dieną. Tuokdamiesi vyras ir moteris prieš Dievą ir žmones pasižada būti ištikimais ir rūpintis vienas kitu iki mirties.  Santuokos dieną jie tampa vyru ir žmona, iš atskiro vyro ir atskiros moters atsiranda viena - šeima. Lygiai taip yra ir su mūsų santykiais su Dievu - mes turime apsispręsti, kad atveriame savo gyvenimą Jam. Turime pripažinti, kad esame nusidėjėliai ir prašyti Jo atleidimo ir Jo išgelbėjimo, turime prašyti, kad Jis būtų mūsų Viešpats ir Gelbėtojas. Tai mes Jam išsakome maldoje.

Tačiau čia stebuklinga ne pati malda, o mūsų širdies pasikeitimas, mūsų naujas gimimas. Lygiai taip santuokos dieną stebuklingi ne priesaikos žodžiai, o sprendimas, tikėjimas ir pasiryžimas juos vykdyti.
 

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Anuo metu gyveno Jėzus, išmintingas žmogus (jei išvis gali būti vadinamas žmogumi). Nes jis padarė nepaprastų dalykų ir buvo mokytojas tų, kurie su džiaugsmu priėmė tiesą. Jis patraukė prie savęs daug žydų, taip pat ir daug graikų.

— Juozapas Flavijus

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“