Mylėk Dievą visa širdimi

Mk 12,30-31 tad mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo protu ir visomis savo jėgomis', - tai pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį: 'Mylėk savo artimą kaip save patį'. Nėra jokio kito įsakymo, didesnio už šiuodu'.

Kai atlieku krikščionišką patarnavimą kitam, turiu prisiminti šiuos įsakymus. Kai skelbiu apie Kristaus mums suteiktą malonę - turiu juos turėti savo širdyje. Nes kitaip būčiau tik kaip samdinys, kuris darbą tiesa atlieka, tačiau kurio širdis toli nuo to, ką jis daro. Kitaip būsiu tik tas, kuris garbina Dievą tik savo lūpomis ( Mt 15,8 ) - o tai Dievui nepatinka.

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Jei Jėzus nebūtų gyvenęs, tada mūsų gyvenimas, nepaisant visų kitų žmonių, kuriuos pažįstame, gerbiame ir mylime, būtų beprasmis.

— Dietrich Bonhoeffer

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“