Gegužės 15-oji - Tarptautinė šeimos diena

Gegužės 15-oji yra Tarptautinė šeimos diena, tad švęskime šią šventę savo šeimose, taip pat kartu su kitomis šeimomis ir priminkime visiems aplinkui, jog šeima yra vertybė.

Rytoj, t.y. 2008 m. gegužės 15 d., Lietuvos Respublikos Seimas svarstys Valstybinę šeimos politikos koncepciją. Reikia visų mūsų pastangų, kad pagaliau būtų numatyta aiški valstybės pozicija šeimos atžvilgiu. Reikia mūsų visų pastangų, kad nebūtų pakirstos šeimos šaknys, kad nebūtų balta vadinama juoda, o juoda vadinama balta.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. konstatuojama, jog "šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę." Tad tikėkimės, jog jau greitai, patvirtinus Valstybinę šeimos politikos koncepciją bei ėmusis kitų reikšmingų žingsnių valstybės mastu, Lietuvos šeimos pajus realią paramą šeimai.

Tad nebūkime abejingi tam, kas vyksta aplink mus. Išreikškime savo nuomonę bei poziciją. O visų pirma, savo gyvenimu liudykime tiesą apie tai, kas yra tikrosios vertybės. Tap pat prisidėkime maldomis, kad būtų priimti teisingi sprendimai.

* Nuoroda į Valstybinės šeimos politikos koncepcijos projektą:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=319620&p_tr2=

* Nuoroda į Seimo narių, koncepcijos projekto rengėjų, pranešimą spaudai:

http://www3.lrs.lt/pls/INTER/w5_show?p_r=618&p_d=76988&p_k=1

Psalmė 128,1-4:

"Laimingi visi, kurie pagarbiai bijo Viešpaties ir eina Jo keliais! Maitinsiesi savo triūso vaisiais. Tu būsi laimingas ir tau seksis. Tavo žmona bus lyg vaisingas vynmedis tavo namuose, o vaikai - lyg vynmedžio atžalos prie tavo stalo. Taip bus palaimintas žmogus, kuris pagarbiai bijo Viešpaties."

 

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Nuodėmės grandinės yra per lengvos, kad jas pajustum, tol, kol tampa per sunkios, kad iš jų išsivaduotum.

— Tomas Drautas

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“