Santuokos palaiminimo kalba

Dievas jūsų santuoką daro neišardomą. „Todėl ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mato 19,6). Dievas sujungia jus santuokoje; tai Jo veiksmas, ne jūsų. Nesupainiokite savo meilės vienas kitam su Dievu. Dievas daro jūsų santuoką nesugriaunamą, ir saugo ją nuo visų pavojų, kurie gali jai grėsti iš išorės ar iš vidaus; Jis nori būti jūsų santuokos neišardomumo garantas. Yra palaiminta žinoti, jog jokia jėga šioje žemėje, joks pagundymas, jokia žmogiška silpnybė negali išardyti to, ką laiko kartu Dievas. Iš tiesų, kiekvienas, kuris tai žino, gali su užtikrintumu pasakyti: Ką Dievas sujungė, joks žmogus negali perskirti. Laisvi nuo nerimo, kuo visada pasižymi meilė, dabar galite vienas kitam pasakyti su pilnu pasitikėjimu: Dabar niekada jau vienas kito neprarasime; Dievo valia priklausome vienas kitam iki mirties.

Kaip pamatą jūsų santuokai Dievas jums duoda Kristų. „ Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė, Dievo garbei.“ (Romiečiams 15,7). Gyvenkite savo nuodėmių atleidime, nes be jo jokia žmogiška bičiulystė, ir tuo labiau santuoka, negali išgyventi. Nereikalaukite savo teisių, nekaltinkite vienas kito, neteiskite ir nesmerkite vienas kito, nekaltinkite vienas kito, bet priimkite vienas kitą tokius, kokie esate, ir kasdien nuoširdžiai atleiskite vienas kitam.

Nuo pirmosios jūsų santuokos dienos iki paskutinės laikykitės taisyklės: „Priimkite vienas kitą... Dievo garbei.“

Toks yra Dievo žodis jūsų santuokai. Dėkokite Jam už jį; dėkokite Jam, kad Jis jus atvedė iki šio momento; prašykite Jo, kad Jis kurtų jūsų santuoką, sutvirtintų, pašventintų ir išsaugotų ją. Kad jūsų santuoka būtų „Jo šlovės gyriui“. Amen.

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Dieve, tu sukūrei mus dėl Savęs, ir mūsų širdis bus nerami tol, kol atras atilsį Tavyje.

— Augustinas

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“