Santuokos įžadai

Žemiau pateiktas galimas santuokos įžadų scenarijus/kalba.

Santuokos įžadai

 

Aš, Gintaras, imu tave, Ona, į savo teisėtas žmonas,

kad nuo šiol mes būtume kartu visą laiką,

sėkmėje ir nesėkmėje,

turte ir neturte,

ligoje ir sveikatoje;

kad mylėčiau ir branginčiau tave tol,

kol mus išskirs mirtis.

Šiandien aš pažadu tau savo ištikimybę.

 

Aš, Ona, imu tave, Gintarai, į savo teisėtus vyrus,

kad šiol mes būtume kartu visą laiką,

sėkmėje ir nesėkmėje,

turte ir neturte,

ligoje ir sveikatoje;

kad mylėčiau ir branginčiau tave tol,

kol mus išskirs mirtis.

Šiandien aš pažadu tau savo ištikimybę.

 

Žiedo įžadas

Pastorius:Vestuvinis žiedas – tai amžinybės simbolis. Žiedas yra apvalus, neturi nei pradžios, nei pabaigos. Šie žiedai – tai išorinis, matomas simbolis jūsų vidinio ir dvasinio ryšio, kuris suvienija jūsų širdis meilėje. Dabar jūs, Gintarai, galite užmauti žiedą Onai kaip simbolį savo meilės ir gilaus troškimo būti amžinai sujungtiems širdimis ir sielomis.

 

Gintaras: Ona, šį žiedą duodu tau kaip savo meilės ir ištikimybės simbolį.

Pastorius: Taip pat ir jūs, Ona, galite dabar užmauti žiedą Gintarui.

Ona:Gintarai, šį žiedą duodu tau kaip savo meilės ir ištikimybės simbolį.

 

 

Oficialus pareiškimas

Gintarai ir Ona, šiandien, Dievo ir čia esančių liudininkų akivaizdoje, jūs savo valia nusprendėte pavesti savo gyvenimą Kristui ir vienas kitam santuokoje. Jūs pažadėjote ištikimybę vienas kitam, parodėte tai savo įžadais ir duodami bei paimdami žiedą. Todėl aš, naudodamasis man duota Jėzaus Kristaus Evangelijos tarnautojo valdžia, skelbiu jus vyru ir žmona, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.

 

Malda

Prašau prisijungti prie manęs maldoje, kai mes prašysime Dievo palaiminimo šiai naujai sukurtai šeimai. Pasimelskime.

Amžinasis Tėve, Kūrėjau, Atpirkėjau, mūsų sielų mylėtojau – dabar mes kreipiamės į Tave. Mes žinome, kad jeigu Tu nestatai namų, tai veltui vargsta statytojai. Todėl dabar pirmiausiai kreipiamės į Tave. Prašome, kad palaimintumei Gintarą ir Oną jų naujoje sąjungoje. Prašome, kad Tu saugotumei jų namus. Meldžiame, kad jie būtų vaisingi visuose savo bendro gyvenimo srityse. Tegul jie visada ieškos Tavo vedimo, jėgų, aprūpinimo ir krypties savo gyvenime. Tegul jie pašlovina Tave savo pasirinkimais, tarnystėmis, kuriose dalyvaus, ir visame kame. Naudok juos tam, kad patrauktumei prie savęs kitus. Tegul jie stovės kaip liudijimas pasauliui apie Tavo ištikimybę. To prašome Jėzaus vardu. Amen.

 

Bučinys

Gintarai, galite pabučiuoti savo nuotaką.

 

Šiandien mes čia susirinkome kaip draugai, kad paliudytume šią santuoką ir kad pasidžiaugtume kartu su Gintaru ir Ona, kai jie pašventė savo gyvenimą vienas kitam.

 

Santuoka – tai gražus dalykas. Tai Dievo dovana žmonijai, kad suteiktų pilnatvę vyrui ir moteriai.

 

Biblijoje, Pradžios knygos 2, 18 skaitome, jog VIEŠPATS Dievas tarė: „ Negerai žmogui būti vienam. Aš padarysiu jam tinkamą padėjėją”.

 

Šiandien tiek daug ką galėčiau pasakyti apie santuoką, tačiau šis mano pamokslas bus trumpas.

Santuoka graži dėl to, ką ji simbolizuoja. Santuoka simbolizuoja mūsų Gelbėtojo meilę Jo nuotakai – bažnyčiai. Tegul jūsų santuoka nebūna kažkas mažiau, nei tai. Tegul tame, kaip jūs mylite vienas kitą ir kaip pavedate save vienas kitam, būna matoma Kristaus meilė.

 

Santuoka graži dar ir dėl to, ką ji suteikia – vietą, kur viešpatauja tarpusavio besąlygiška meilė ir priėmimas. Kiekvienam vyrui yra įsakyta mylėti savo žmoną taip, kaip Kristus pamilo savo bažnyčią ir paaukojo savo gyvenimą už ją. Nėra didesnės meilės už šią.

Kiekvienai žmonai įsakyta būti klusniai savo vyrui kaip šeimos galvai. Nėra aukos didesnės už šią – kai savo valia aukojame savo gyvenimą dėl kito žmogaus.

Abiem – vyrui ir žmonai – įsakyta paklusti vienas kitam Viešpaties baimėje.

Tai nėra nei paprasta, nei lengva. Tik tuomet, kai mumyse gyvena Kristus, mes galime turėti tokią santuoką. Mano malda ir troškimas – kad jūsų santuoka pasižymėtų šiomis ypatybėmis Dievo šlovei.

 

Raktas į tai, kad jūsų meilė ir ištikimybė vienas kitam nepasibaigtų – tai jūsų meilė ir ištikimybė Dievui. Tik Dievas ir jūsų tikėjimas Jėzumi Kristumi kaip jūsų asmeniniu Gelbėtoju yra tas šaltinis, kuris padaro santuoką laiminga. Tik Jis vienas gali išlaikyti jus tyrais ir sujungti jūsų širdis meile visam  gyvenimui!

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Ir vėl su dangaus karalyste yra kaip su jūron metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų.

— Jėzus Kristus

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“