Apie mus

Mūsų bažnyčia krikščionių-baptistų, t.y. seka baptistų geriausiomis tradicijomis.

Mes renkamės adresu: Verkių g. 22, Vilnius.

Susirinkimai vyksta kiekvieną sekmadienį nuo 11 val.

Sekmadieniais pamaldų metu vyksta pamokėlės 5-11 metų vaikams.

Kontaktinę informacija skaitykite čia.

Baptistai - tai krikščionių denominacija, kurios doktrinos (mokymo) pagrindas yra Šventasis Raštas (Biblija). Baptistai skelbia išgelbėjimą per Viešpatį Jėzų Kristų. Jie tiki Trejybe ir kitomis krikščioniškomis doktrinomis - daugiau apie tai galite paskaityti skyrelyje 'Kuo baptistai tiki'.

Mūsų bažnyčia susibūrė 1993 m. liepos 11 d. kaip atsakas į daugelio maldas ir grupės tikinčiųjų norą kartu studijuoti Šventąjį Raštą (Bibliją) ir garbinti mūsų Viešpatį. Pirmajame Biblijos studijų susitikime, kuris vyko Vilniuje ir tapo mūsų bažnyčios pradžia, dalyvavo tik keletas tikinčiųjų. Tačiau jų noras pažinti Dievo mokslą buvo didelis, kad kai kurie iš jų atvyko net iš tokių tolimų Lietuvos vietų, kaip kad Joniškis. Šį susitikimą sukvietė iš JAV atvykęs pastorius. Jo atvykimas į Lietuvą buvo paskatintas tūkstančių laiškų iš Lietuvos žmonių, kurie norėjo įsigyti Bibliją. Nuo to laiko iki dabar jo ir daugelio kitų tikinčiųjų dėka Šventąjį Raštą gavo tūkstančiai Lietuvos žmonių, Dievo Žodis buvo skelbiamas daugelį kartų įvairiuose Lietuvos vietose. Šiandien daugelis iš mūsų bažnyčios narių atėjo pas Kristų dėl tokio tarnavimo.

Kviečiame ir jus, kai savo širdyje išgirsite Dievą kviečiant jus pas save, neatmesti Jo kvietimo, bet ateiti pas Jį ir leisti, kad Jis jumyse sukurtą naują gyvenimą, kad atgimdytų jūsų vidinį žmogų ir duotų jums amžiną gyvenimą.

Dievas kviečia:

Todėl, kaip Šventoji Dvasia sako: "Jei šiandien išgirsite Jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą, gundymo dieną dykumoje,

kur jūsų tėvai gundė mane, mėgino ir matė mano darbus per keturiasdešimt metų.

Todėl Aš užpykau ant tos kartos ir pasakiau: 'Visada jie klysta savo širdyje ir nepažino mano kelių'.

Taigi Aš prisiekiau savo rūstybėje: 'Jie neįeis į mano poilsį!' " - Hebrajams 3,7-11

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Dieve, tu sukūrei mus dėl Savęs, ir mūsų širdis bus nerami tol, kol atras atilsį Tavyje.

— Augustinas

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“