Apie baptistus 1933 m. žurnalas

Nemunas pakrikštijo 5-000 baptistų

(pasikalbėjimas su baptistų pastorium)

Baptistų Lietuvoje esame apie 12.000. Daugiausia jų yra Kaune, Šančiuose. Šančiuose jie turi savo parapiją, bažnyčią ir pastorių.

Baptistai — liuteronių atskala. Jų religinės apeigos paprastos, panašios į liuterionų. Skirtumas daug maž tik tame, kad baptistai krikštija jau suaugusį, galintį savarankiškai galvoti, žmogų.
Baptistų bažnytėlė mažytė, kukli be jokių papuošimų ir šventųjų paveikslų. Pastorius taip pat dėvi paprastus rūbus, be sutanos ir kitokių, jo profesijai priklausančių dalykų.

— Baptistų sekta, — pasakojo pastorius nėra sena. Ji prasidėjo Šiaurės Amerikoje aštuoniolikto šimtmečio pabaigoje. Ją įkūręs liuterių pastorius dr. Prenzonas. Dabar baptistų visame pasaulyje yra gana daug, ypač didelės bendruomenės yra Anglijoje ir Amerikoje. Kiekvienas baptistas turi atsisakyti nuo degtinės, paleistuvavimo net rūkymo ir kitų žalingų kūnui ir dvasiai dalykų. Jei kuris to nesilaiko, jis pašalinamas iš parapijos, arba mūsiškės bendruomenės kuriam laikui, o jei jis nepasitaiso — mes jį bendru visų nutarimu pašalinam visai. Savo mokslą: veikalus ir visą kitą, kas rišasi su mūsų tikėjimo skleidimu žmonių tarpe, mes atliekame be jokio užmokesčio, o kur jau visai be to apseiti negalima - stengiamos pinigų imti kuo mažiausia...
 

Besikalbant apie Lietuvą pastorius papasakojo, kad Kaune yra daug norinčių būti baptistais.
—    Per penkiolika Lietuvos nepriklausomybės metų iš kitų tikybų į baptistus yra perėjusių apie 285 žmones.

—    Dažniausia pavasarį, nors vanduo būna dar ir šaltas, mes atliekame krikštą. Krikšto ceremonijos paprastos: "naujagimiai" ar "naujagimės" įlipa pusiau į Nemuną ir bendruomenės didžiumos akyse pastorius, atlikęs trumpas apeigų ceremonijas, "naujagimį" prisikaito prie tikrųjų baptistų. Tokių krikštynų metu nemaža kauniečių ateina paspoksoti, paskum ir pas pastorių užsuka pasiteirauti apie baptistų sektą. Mano manymu, kad Nemunas yra pakrikštijęs apie 5.000 baptistų.

—    Kultūrinis mūsų gyvenimas ramus. Mes net inteligentams pardavinėjam baptistų raštus, pardavinėjam net rinkoje, nesigėdinam. Ruošiame paskaitas, diskusijas religiniais klausimais, kai kada ir vakarėlius, gegužines, žinoma be jokių svaigalų. Lietuvos vyriausybe esame patenkinti, nes ji mūsų neskriaudžia. — Norėčiau girtis, — baigė pastorius, — bet net toks skeptikas kaip anglų dramaturgas Bernard Šou yra apie baptistus taip išsireiškęs:
—    Baptistai kultūrinai ta prasme, kad jų Dievas nors akių karštų geležim žada nebadyti.. .    R.
 

(Tekstas automatiškai nuskaitytas iš fotokopijos)

 

 #

Robertai, nu bet klaidas vis

Robertai, nu bet klaidas vis delto galetum ir pataisyti. Labai nekoks ivaizdis deti i bazn puslapi teksta su tooookiu kiekiu elementariausiu klaidu. Reiketu nepatingeti perzvelgti teksta po automatinio nuskaitymo. "Pjauna aki", net nebaigiau skaityti.

 
 #

Apie baptistus

Kitur skaičiau, kad baptistai atsirado Europoje daug seniau - tradiciškai šiuolaikinių baptistų lopšiu yra laikoma Anglija, kur 1612 m. Londone Johnas Smithas įkuria pirmąją baptistų bendruomenę. Šis judėjimas plito, ir 1644 m. Anglijoje jau veikė 47 baptistų bendruomenės.
( http://www.church.lt/t/baptistu_istorija )

Be to, baptistai nėra "sekta" - jie neturi sektoms būdingų bruožų (skaitykite: http://www.omnitel.net/robertas/bsp/afgan.htm )

Kas straipsnyje kalbama apie baptistų apeigas ir veiklą - viskas panašu ir į šių laikų baptistus.

 

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Niekas sudėvėto drabužio nelopo naujo audinio lopu, nes toks lopinys atplėšia drabužio gabalą, ir pasidaro dar didesnė skylė.

— Jėzus Kristus

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“