Štai dabar išgelbėjimo diena

Štai dabar išgelbėjimo diena

 „Nes Jis sako: 'Aš išklausiau tave priimtinu metu ir išgelbėjimo dieną Aš padėjau tau'. Štai dabar yra priimtinas metas, štai dabar išgelbėjimo diena!“ 2 Kor 6,2.

Pažvelkime į Dievo žodžio – Evangelijos – esmę. Maždaug prieš 2000 metų Dievas Tėvas siuntė savo viengimį Sūnų Jėzų Kristų į žemę ir Jis tapo žmogumi, vienu iš mūsų, Gal 4,4. Atėjus laiko pilnatvei, Jėzus, turėdamas dievišką galią, aukojosi už mus ant kryžiaus, prisiimdamas sau mūsų kaltes ir nuodėmingumą, kad mes „Jame taptume Dievo teisumu“, 2 Kor 5,21. Trečią dieną Kristus prisikėlė iš numirusių ir buvo paimtas dangun į Dievo Tėvo šlovę, 1 Kor 15,3-4, Mk 16,19.

Jėzaus Kristaus auka už mus truko tik kelias valandas, bet apėmė visų laikų žmones, esančius visoje erdvėje, Žyd 2,9. Ir mes, gyvenantieji praėjus 2000 metų po Jo aukos ant kryžiaus, realiai dalyvavome Kristaus mirtyje ir prisikėlime, Kol 2,12. Mes mirėme kartu su Kristumi (Rom 6,8) ir esame prikelti kartu su Juo danguje, Ef 2,6. Kristaus auka ant kryžiaus pranoko laiką ir erdvę, t.y. vyko už laiko ir erdvės ribų. Ir dabar pasiaukojęs už mus Kristus yra tikrasis mūsų gyvenimas – kelias, tiesa ir apstus amžinasis gyvenimas, Jn 14,6, 1 Jn 5,20, Jn 10,10.

             Akivaizdu, kad kaip Dievas Tėvas suplanavo kiekvieno žmogaus gimimo laiką ir vietą, taip pat nustatė ir jo išgelbėjimo dieną Kristuje Jėzuje savo sukurtame laike ir erdvėje, Ef 3-12. Jei štai dabar Šventoji Dvasia parodo jums jūsų nuodėmingumą (pagrindinė nuodėmė yra netikėjimas Kristaus auka, Jn 3,36) ir apreiškia jums Kristų Jėzų kaip gelbėtoją iš nuodėmingos prigimties, kuriame (Jėzuje) jūs įgyjate Dievo teisumą (2 Kor 5, 21), tai dabar yra priimtinas metas ir dabar yra jūsų išgelbėjimo diena, 2 Kor 6,2. Todėl neužkietinkite savo širdžių (Žyd 3,15), bet gręžkitės į Dievą (Iz 45,22) ir atgailaudami šaukitės Jo vardo, Rom 10,13. Viešpats Jėzus mus kviečia: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva“, Mt 11,28-30. Dabar Dievas Šventoji Dvasia apsigyvena jumyse (Ef 1,13-14) ir apreiškia, kad esate Dievo vaikas (Jn 1,12-13), gyva Kristaus kūno (bažnyčios) ląstelė (Ef 5,30), o viso kūno galva – pats Kristus (Ef 1,22-23), prisikėlęs danguje Dievo Tėvo dešinėje. Šlovė Dievui! Išgelbėti esame vien tik Dievo malone, Ef 2,8. Tad nesididžiuokime, bet būkime pilni Dievo Dvasios, Ef 5,18. Ir šlovė tik vienam Dievui Tėvui, vienam Dievo Sūnui Jėzui Kristui ir vienai Dievo Šventajai Dvasiai! Per amžių amžius. Amen.

Sveikinu visus su Jėzaus gimimo diena ir Naujaisiais metais. Visiems linkiu tikėjimo, vilties ir meilės, 1 Kor 13,13.

 

2007 m. gruodis 9 d.

Egidijus

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Krikščioniškumas yra JIS PATS... Kristaus asmenybė savo istoriniu vienkartinumu ir amžina didybe pati yra kategorija, kuri lemia krikščionybės būtį, veiklą ir mokymą.

— Romano Guardini

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“