Kokia Dievo valia tikintiems į Jėzų?

Mes sužinome apie tai, kokia turi būti Jėzaus bažnyčia, ir iš Jėzaus maldos Evangelijoje pagal Joną:

(Jn 15,4) Pasilikite manyje, ir Aš jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje,-taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje.

Matome, kad turime pasilikti Jėzuje – tik tuomet nešime vaisių. Man atrodo, kad jeigu kuri "bažnyčia" nepasilieka Jėzuje, tai ji ir nėra Jėzaus bažnyčia, todėl jų net nereikėtų vadinti bažnyčia. Tokia žmonių grupė, kurie atsiskiria nuo Jėzaus mokymo ir eina savo keliais, pati save atskyrė nuo gyvybę teikiančių syvų ir nuo Dievo plano sau. Jie neturėtų kažko tikėtis iš Dievo, nes eina savo keliais ir kuria savo statinį, o ne Dievo statinį – Jėzaus bažnyčią.

Kaip gi mes pasiliekame Jame? Pasiliekame Jame:

  • maitindamiesi Jo žodžiu – tą simbolizuoja Viešpaties vakarienės duona;
  • gerdami Jo Dvasią - tą simbolizuoja Viešpaties vakarienės sultys;
  • mylėdami Jį - klausydami Jo įsakymų, juos vykdydami.

(Jn 6,53) O Jėzus jiems kalbėjo: 'Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!

(Jn 6,56) Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir Aš jame.

(Jn 14,21) Kas žino mano įsakymus ir jų laikosi, tas myli mane. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir Aš jį mylėsiu ir pats jam apsireikšiu'.

Jeigu pasiliksime Jėzuje, kokį vaisių tuomet nešime? Manau, kad nešime tokį vaisių, kokį nešė ir Jėzus:

  • mūsų maldos bus atsakytos – nes tuomet mes prašysime pagal Dievo valią

(Jn 15,7) Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse,-jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums duota.
Turime prašyti pagal Dievo valią, nes kitaip Dievas nepažada mums atsakyti:
(Jok 4,3) Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote - savo užgaidoms išleisti.

  • Tuomet mūsų vaisius išliks, kaip išliko ir Jėzaus vaisius – pakeisti žmonių gyvenimai, besitęsiantis Dievo karalystės liudijimas:

(Jn15:16) Ne jūs mane išsirinkote, bet Aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų,-kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, Jis jums duotų.
Jn 12,19 O fariziejai kalbėjo vieni kitiems: 'Žiūrėkite, jūs nieko negalite padaryti. Štai visas pasaulis nuėjo paskui Jį!'

  • Jei pasiliksime Jėzuje - būsime Dievo bendradarbiais

(1Kor 3,9) Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs-Dievo dirva, Dievo statinys.

 

Pabaigai norėjau pacituoti keletą eilučių, kurios konkrečiai skirtos tikinčiųjų paraginimui – kad nebūtume suglebę ir apsnūdę:

(Heb 10,39) Tačiau mes nesame tie, kurie atsitraukia savo pražūčiai, bet tie, kurie tiki, kad išgelbėtume sielą.

(1 Jn 2,24) Todėl tepasilieka jumyse tai, ką girdėjote nuo pradžios. Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasilieka jumyse, tada ir jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve.

(Judo 1,20-21) Bet jūs, mylimieji, statydami save ant savo švenčiausiojo tikėjimo, melsdamiesi Šventojoje Dvasioje išsilaikykite Dievo meilėje, laukdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gailestingumo amžinajam gyvenimui.

(Jn 17,23) Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog Tu mane siuntei ir pamilai juos taip, kaip myli mane.

(1 Kor 10,16-18) Argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne? Nors mūsų daug, mes visi esame viena duona ir vienas kūnas: juk mes visi dalijamės viena duona. Pažiūrėkite į Izraelį pagal kūną: argi tie, kurie valgo aukas, nėra aukuro bendrininkai?

O ką manote jūs?

Palaimintos jums dienos!

Robertas

 #

Mylintiems Dievą...

Gerai parašei:). "Be to, mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gera, būtent Jo tikslu pašauktiesiems", Rom 8,28.

 

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Nuodėmės grandinės yra per lengvos, kad jas pajustum, tol, kol tampa per sunkios, kad iš jų išsivaduotum.

— Tomas Drautas

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“