Išsižadėti savęs

Trys keliai

 

„Tuomet Jėzus savo mokiniams pasakė: Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi“, Mt 16,24.

Ką reiškia išsižadėti savęs?

1.                          Sakykime, kad tai reiškia mesti į šalį visus savo asmeninius reikalus ir pulti daryti gerus darbus dėl Jėzaus ar dėl kitų žmonių, vien tam skirti savo lėšas, laiką ir jėgas. Iš pirmo žvilgsnio toks žmogus atrodo išsižadėjęs savęs, aukojasi dėl Dievo ir kitų žmonių, tačiau pažvelkime giliau, ar tai nėra tik išorinis žmogaus įvaizdis. Jėzus neliepia mums daryti kokių nors savo darbų dėl Jo, bet sako: „Jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų“, Jn 14,15. Iš tikrųjų mes, Dievo vaikai, esame pašaukti daryti Dievo mums paskirtus darbus (Ef 2,10), klausyti tik Jo ir vykdyti tik Jo valią. Čia glūdi mūsų teisumas Kristuje Jėzuje, Rom 3,22. Taigi daryti savo „gerus darbus“ dėl Jėzaus nereiškia atsižadėti savęs. Šis kelias yra aktyvios saviveiklos kelias, bet jis neveda mūsų pas Dievą.

2.                          Sakykime, kad atsižadėti savęs reiškia atsiskirti nuo pasaulio ir medituoti tik apie Dievą. Juk Dievas Tėvas suplanavo kūriniją, Kristus ant kryžiaus ją išpirko ir Šventoji Dvasia dabar įgyvendina tą planą. Tai, galbūt, mums nereikia nieko daryti, o Dievas pats viską padarys pagal savo planą. Tačiau vėl pažvelkime giliau. Dievas kviečia mus bendradarbiauti, 1 Kor 3,9. Jis sako mums ieškoti, belstis ir prašyti Jo pagalbos savo gyvenimui, Mt 7,7. Taigi, šis kelias – tai neveiklus savęs atskyrimo nuo Dievo ir žmonių kelias, kuris taip pat neveda pas Dievą.

3.                          Tad iš tikrųjų ką reiškia atsižadėti savęs? Atsakymas yra labai konkretus ir aiškus. Atsižadėti savęs tai reiškia absoliučiai priimti Kristaus auką už mus, 1 Kor 15,3, Žyd 9,28. Kristus vieną kartą pilnai pasiaukojo už mus ir nebeateis vėl aukotis už mūsų savivalės darbus, 1 Pt 3,18. Neišmintinga stengtis ką nors pridėti prie Kristaus darbo arba atimti iš jo, nes Dievas pridės mums tiek pat negandų arba atims mūsų dalį iš gyvenimo knygos, Apr 22,18-19. Kristus jau yra mūsų gyvenimas – apstus gyvenimas, Jn 10,10, Jn 14,6. Jis ant kryžiaus pilnai ir tobulai atpirko mus. Tai krikščioniško tikėjimo esmė. Tiesa, mums dažnai taip neatrodo, tačiau sunkumai ir negandos tik atskleidžia mūsų tikėjimą ir išugdo ištvermę, Rom 5,3, Apr 14,12. Atsižadėti savęs tai reiškia visiškai pavesti savo sielą, protą, širdį ir kūną Jėzui Kristui, Mk 12,30, Rom 12,1-2. Mes negalime pranokti savo Mokytojo (Mt 10,24-25), bet galime su juo susivienyti, įsilieti į Jo kūno darną, 1 Kor 12,27. Tai mūsų gyvenimo tikslas ir prasmė. O aukščiausias siekinys yra tapti viena su Kristumi ir amžinai pasilikti Jame, Jn 17,21-23. Tai mes pasiekiame tik dėl Kristaus atperkančios aukos už mus ir Šventosios Dvasios galia, kuria Jis mus užantspaudavo savo aukos metu, 2 Kor 1,21-22, Ef 1,13-14. Šlovė Kristui per amžius! Amen. Tai siauras paklusnumo Dievui kelias, Mt 7,14. Tačiau tai kartu teisumo ir laisvės kelias (Jn 8,32, Rom 3,22, 2 Kor 3,17), nes nebelieka nuodėmės naštos bei sąžinės graužaties, kad ko nors nepadarėme ar padarėme ne taip.

 

Manau, kad paklusti Dievui ir sekti Kristumi būtų gana nesunku, jei mes aiškiai girdėtume savo Ganytojo balsą, Jn 10,27. Tad kaipgi išgirsti, ką mums kalba Dievas?

Apie tai kitą kartą J. Pasidalykite ir savo patirtimi.

 

Egidijus

2007 m. rugsėjo 29 d.

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Vienintelė didžiausia nelaimė galinti mums atsitikti - tai jaustis šioje žemėje kaip namie.

— Malkomas Magridžas

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“