Gal tai žmonės išgalvojo Dievą?

Klausimas: Gal žmonės patys išgalvojo Dievą, nes jiems norėjosi, kad jais kažkas rūpintųsi?

Atsakymas: Įtakingas vokiečių filosofas Liudvikas Fojerbachas tikėjo, jog Dievas buvo sukurtas pagal žmogaus atvaizdą, t.y. kad Dievas yra žmogaus proto kūrinys. Taip pat tikėjo ir Zigmundas Froidas, kuris rašė: “Žmogui galime tūkstantį kartų įrodyti, jog teologinė dogma klaidinga, tačiau jai jam jos reikės, tai jis vėl ir vėl ją priims kaip tiesą.”

Ar religija yra tik psichologinė atrama? Ar ji tėra tik ramentas silpniesiems?

Pamąstykime apie Dievo, apreikšto Biblijoje, prigimtį ir charakterį. Jeigu mes kuriame savo dievą, tai kokia prasmė būtų jį kurti turintį tokius griežtus teisingumo, teisumo, tarnavimo ir pasiaukojimo reikalavimus, kokius juos matome Biblijos tekstuose? Argi griežtos Naujojo Testamento religinės sistemos nariai būtų sukūrę dievą, kuris juos pačius pasmerktų dėl jų veidmainystės? Argi uolūs mokiniai būtų išradę Mesiją, kuris savo mokinius kviestų parduoti savo turtą, išdalinti savo nuosavybę vargšams ir sekti juo iki mirties? Skeptikai, kurie tiki, jog Biblijos autoriai-žmonės susikūrė Dievą, nes turėjo tam psichologinį poreikį, matyt nėra atidžiai skaitę Šventojo Rašto. Gal jie perprato Naujojo Amžiaus religiją, tačiau Biblijos mokymo nesuprato.

Jeigu norėtume išrasti dievą, kuris palaikytų mūsų dvasią, nebūtume kūrę tokio, kuris prašė Motiną Terezą likusį savo gyvenimą rinkti mirštančiuosius Kalkutos prasčiokų rajonuose tam, kad jie galėtų mirti oriai, žinodami, jog juos mylėjo.
Mes būtume išradę prietarų dievą – tokį, kuris pranašauja mums ateitį ir gali būti įtikintas (papirktas) maldomis ar giesmėmis ar seansais, kad įvykdytų mūsų pačių norus. Arba būtume sukūrę dievą, kuris niekada nepasmerkia, bet taikstosi su mūsų labiausiai savanaudiškais polinkiais ir troškimais. Tuomet mes būtume išradę Naujojo Amžiaus dievą.

Tačiau judėjų-krikščioniškos tradicijos Dievas iš mūsų reikalauja visko, o labiausiai – kad realybę mes pasitiktume ir su ja grumtumėmės, o ne bėgtume nuo jos.

 

Pagal Č. Kolsoną 

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Krikščioniškumas yra JIS PATS... Kristaus asmenybė savo istoriniu vienkartinumu ir amžina didybe pati yra kategorija, kuri lemia krikščionybės būtį, veiklą ir mokymą.

— Romano Guardini

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“