Argi evoliucijos teorija dar nėra įrodyta?

Klausimas: Net jei mokslininkai ir neįrodė, kaip atsirado gyvybė, argi gi jie neturi įrodymų, jog evoliucija yra faktas, o ne vien tik teorija?

Atsakymas: Evoliucijos įrodymai priklauso nuo to, kaip mokslininkai apibrėžia patį žodį “evoliucija”. Šio žodžio prasmė yra nepaprastai svarbi, tačiau dažnai ji keičiama net apie tai neperspėjus. Pirmiausia mums reikia atskirti mikroevoliuciją nuo makroevoliucijos.

Mikroevoliucija – tai cikliniai pokyčiai rūšies viduje. Pavyzdžiui, Ramiojo vandenyno Galapagų salose kikiliai keičia savo snapo dydį ir formą reaguodami į aplinkos sąlygas. Per kelias kartas kikilių snapai pakeičia formą priklausomai nuo to, ilgesnis ar trumpesnis snapas geriau tarnauja maisto rinkimui. Panašiai, Anglijoje kai kurios paukščių rūšys išmoko atidaryti pieno butelių, paliktų prie durų, kamštelius iš folijos. Jie prisitaiko prie aplinkos maisto resursų. Dėl šių ir tūkstančių kitų adaptacijos atvejų nėra jokių ginčų. Bet argi tai evoliucija?

Štai čia ir iškyla problema. Jei kikilių snapų variacija ar paukščių sugebėjimas nuimti butelių kamštelius ir yra tai, ką biologai vadina evoliucija, tuomet galite ir mane vadinti evoliucionistu. Bet, žinoma, ne tokia yra vienintelė šio žodžio prasmė.

Yra šio termino kita prasmė, kuri yra daug labiau ginčytina.

Makroevoliucija yra procesas, kuris tariamai sukuria naujoves, tokias kaip kad naujus sudėtingus organus ar naujas kūno dalis. Konkrečiai darvinistai “teigia, kad makroevoliucija yra mikroevoliucija ilgame laikotarpyje su papildomu mechanizmu, vadinamu natūraliąja atranka”, rašo Phillip Johnson savo knygoje Defeating Darwinism. Šis teiginys yra labai ginčytinas, nes “makroevoliucijos mechanizmas turi sugebėti suplanuoti ir sukurti labai sudėtingas struktūras, tokias kaip kad sparnai, akys, smegenys”, ir “tai jis turi vėl ir vėl atlikti patikimai”.

Problema tame, jog daugybė eksperimentų jau parodė, kad maži pokyčiai nesikaupia ir didelių pasikeitimų nesukuria. Jeigu mokslininkai apsiribotų vien tuo, ką iš tiesų stebėjo, tai pripažintų, jog stebėjo tik jau egzistuojančių gyvūnų kategorijų modifikacijas, o ne naujų kategorijų atsiradimą.

Taip pat makroevoliucija daro prielaidą, kad pokyčių gyvūnų pasaulyje dydis yra neribotas. Čia problema tame, jog iš tiesų stebimi tik riboti pokyčiai. Fermeriai gali išvesti saldesnius kukurūzus, didesnes rožes ar greitesnius arklius, tačiau vis tiek galiausiai jie teturi tik kukurūzus, rožes ar arklius. Niekas iki šiol dar nesukūrė naujos rūšies organizmo.

Evoliucionistai paima tuos mažus pasikeitimus ir juos ekstrapoliuoja. Jie spekuliuoja apie tai, kas galėtų įvykti, jei mažus pasikeitimus sudėtume ir visą procesą ištęstume milijonus metų atgal į miglotą praeitį.

Šiaip ekstrapoliacija pati savaime nėra bloga, tačiau ši konkreti ekstrapoliacija nėra protinga. Vedant veisles, pakitimų dydis nėra vienodas kiekvienoje kartoje. Pradžioje jie staigesni, o po to – visai sumažėja. Galiausiai jie pasiekia “lubas”, kurių jau veislininkas nebegali įveikti. Jeigu ir toliau bandysime procesą tęsti, organizmai pradeda silpnėti ir tampa labiau imlūs ligoms, o galiausiai tampa sterilūs ir išmiršta. Taigi, veislininkai gali išvesti didesnes rožes, bet jie niekada neišveda rožių, kurios būtų didumo sulig saulėgrąža.

Darvinas tikėjo, jog gamta gali atrinkti organizmus taip, kaip tai daro veislininkas, ir todėl jie šią teoriją pavadino natūraliąja atranka. Jis teigė, kad gyvybė vystėsi palaipsniui, neįžiūrimai mažais žingsneliais, nuo paprasčiausio vienaląsčio organizmo iki labiausiai sudėtingų paukščių ir žvėrių.

Tačiau šios nenutrūkstamos grandinės niekur nematome. Šiandienos pasaulyje meškos, bebrai ir šikšnosparniai yra visai skirtingi. Yra aiškios prarajos tarp pagrindinių biologinių kategorijų ir jokių neaiškių/išplautų ribų tarp jų nematome.

Atsakydamas į tai Darvinas teigė, kad trūkstamos grandys išmirė ir kada nors bus surastos kaip iškasenos. Atsakydama į Darvino idėją paleontologijos istorija didžia dalimi tapo šių trūkstamų grandžių paieškos istorija.

Jei Darvinas būtų teisus, tai iškasenose turėtų būti milijonai tarpinių formų. Tačiau realybė yra kaip tik priešinga tam. Taip, iškasenos rodo, kad anksčiau dažnai gyvenimas buvo labai skirtingas nuo dabartinio. Kai kurios dramblių rūšys kadaise buvo plaukuotos: gauruotieji mamutai. Kai kurios reptilijų rūšys kadaise buvo gigantiškos: Tyrannosaurus rex. Bet štai kas svarbu: šios keistos formos vis tiek aiškiai patenka į tas pačias esmines gyvūnų kategorijas, kurios žinomos šiandien. Drambliai vis vien buvo drambliais, reptilijos vis vien buvo reptilijomis. Tos pačios prarajos, kurios yra tarp rūšių iškasenose, yra ir šiandienos gyvajame pasaulyje.

Kitais žodžiais tariant, jeigu remsimės stebėjimais, tai esmė yra tokia: mokslininkai matė tik egzistuojančių gyvūnų kategorijų modifikacijas, o ne naujų kategorijų atsiradimus.

Tai, ką evoliucionistai sugebėjo įrodyti, toli gražu nepasiekia jų teorijos teiginių aukštybių.

Pagal Č. Kolsoną 

 #

Re: Argi evoliucijos teorija dar nėra įrodyta?

Taip, evoliucionistai maišo mikro ir makro mikroevoliuciją. Dėja, nėra nė vieno mokslinio įrodymo apie makroevoliuciją, neskaitant keletos falsifikatų tiesiogine prasme, o kai kurie iš tų falsifikatų dar net tebėra muziejuose.
Šį klausimą nagrinėjant ne paviršutiniškai, o detaliai analizuojant, nesiremiant paviršutiniais ir deja nepagrįstais samprotavimais ar prielaidomis, darosi gana akivaizdu, jog evoliucijos šalininkai siekia bet kokia kaina įbrukti į žmonių pasąmonę, jog tai vyko milijonus metų ir viskas atsirado iš "kokteilio". Tai galiu drąsiai tvirtinti, jog tai labiau nei religija!!! Tik kyla natūralus klausimas, kas tos religijos dievas?
Visų žmonių bėda yra ta, tame tarpe kalbame ir apie mokslininkus, kurie yra mūsų "vedliai" ir visų diskucijų citatų autoriai, yra tai, jog visi plaukia pasroviui ir kalba apie tai, bei analizuoja tai, kas parašyta vadovėliuose. Deja, liūdna, bet vadovėliuose be teisybės yra privelta nemažai ir melo (tiesiogine prasme). Idomu tai, kas liečia melą, jog vadovėliuose likę tik tie melagingi faktai, kurie susiję su Biblijos paneigimu. Vėlgi kyla klausimas, kodėl?
Reziumuojant galima pasakyti, jog makroevoliucija yra ant tiek moksliškai nepagrįsta, jog JAV mokslininkas Dr.Kent Hovind'as įsteigė 250.000$ prizą tam mokslininkui, kuris suras nors vieną tikrą (ne falsifikatą) mokslinį makroevoliucijos įrodymą.

 
 #

Sukūrimo faktai..

Labas Draugai. Bažnyčiai reikia imtis ir nugalėti šitą karą.. Jei negali „šaudyti“, padavinėk „šovinius“.. Evoliucija: pati didžiausia nesąmonė žmonijos istorijoje, prašau įsitikink pats...

Mokslininkai tikėję kažkada evoliuciją pripažino stebėdami empiriškai kad “Darvinas klydo” (prisegiau straipsnį) Puikiai suprantu politiką, masoniškus žaidimus, ir naują pasaulio tvarką – viso to kubiko rubiko vėliava - evoliucijos teorija, kuri neša savyje mintį kad nėra Kūrėjo, nėra absoliučios tiesos, prasmės ir t.t. Prasmę ir tiesą galima primesti, ką ir matome … pvz: “Jūs esate iš niekur, ir einate į niekur, galime jums nurodinėti kaip jums gyventi ir t.t. ” Pvz; gerai iliustruoja:

http://mintys.lt/tikejimas/evoliucijos-teorijos-pavojai

Kas nori pasiimti 250.000$ prizą? tereikia įrodyti makroevoliuciją?
http://www.church.lt/t/node/1619

Lažybų ištrauka: Reziumuojant galima pasakyti, jog makroevoliucija yra ant tiek moksliškai nepagrįsta, jog JAV mokslininkas Dr.Kent Hovind’as įsteigė 250.000$ prizą tam mokslininkui, kuris suras nors vieną tikrą (ne falsifikatą) mokslinį makroevoliucijos įrodymą.

Dar vienas piniginis prizas už evoliucijos įrodymą:
http://www.btz.lt/lt/uzsienyje/1/1528

Siūlykite sudalyvauti neišsigelbėjusiam draugui, evagelizuokite per mokslą - kalbėkite jiems...

“Darvinas klydo” Šitaip pareiškė apie kelis šimtus mokslininkų vienoje iš konferencijų:

http://www.btz.lt/lt/uzsienyje/1/2824

Prieštaringi ankstyvieji žmonės: http://www.spauda.lt/science/piltdown.htm

Kentas Hovindas veda sukūrimo seminarus: Rusu vertimas, 7 seminaro serijos: http://kent-hovind.at.ua/

"Evoliucijos melas" (prastu Lietuvišku vertimu) - Dok. Video: http://video.google.com/videoplay?docid=-18689660925878474&hl=en

Dinozaurai gyvi, tik kažkam atrodo kad jie išmirę prieš 60 mil. metų. 11000 tūkstančių žmonių liudija matė dinozaurą - štai liudijimus patvirtinantis asmuo su foto ir t.t. jei jie išmirė 70mil. Metų kaip jie dar gyvi:
http://www.youtube.com/watch?v=xAbDb9hN9Xs&feature=related

Jau pamatė 11006 žmonės :). Realūs kadrai su kažkokiu padaru ( jei įrodysite kad tai montažas sumokėsiu 1000 litų :))

http://www.youtube.com/watch?v=j48Mvw8V0qc&feature=related

Seminaras apie dinozaurus ir žmones gyvenančius kartu ( Anglu k.:) (kas griauna evoliucijos teoriją) :
http://www.youtube.com/watch?v=BtDbXN0RILE&feature=related

Nebuvo jokios evoliucijos: Richard Dawkins stumped by creationists' (garsiausias pasaulio ateistas, parašęs knygą " Dievo iliuzija":
http://www.youtube.com/watch?v=zaKryi3605g&feature=related

Straipsnių pilna, paieškokite Google: Darvinizmo kritika, evoliucijos melas, sukūrimo teorija ir t.t.

 

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Kristaus gyvenimas ir Jo mokslas turi tiek pilnatvės ir tiek šviesos, kad jokia plunksna nepajėgia jos išreikšti ir jos paslapčių atskleisti.

— Antanas Maceina

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“