Kas dar, be DNR, rodo į tai, jog pasaulis buvo sukurtas?

Klausimas: Ar be DNR kodavimo yra dar kitų įrodymų, remiančių sukūrimą?

Atsakymas: Taip, yra. Iš tiesų tai egzistuoja visa mokslininkų grupė, kurie dabar tiria, kokią įtaką mokslui darys protingo Kūrėjo pripažinimas.

Kaip įrodymą apie protingą Kūrėją ši mokslininkų grupė konkrečiai nurodo antropinį principą ir nesupapratinamą sudėtingumą.

Antropinis principas teigia, kad visatos fizinė struktūra yra kaip tik tokia, kokios reikia gyvybei palaikyti. Paimkime pavyzdžiu visiems žinomą vandenį. Skirtingai nuo kitų skysčių, kai vanduo užšąla, jis išsiplečia ir iškyla į paviršių. Jeigu vanduo šios savybės neturėtų, tai šaltu oru ežerai ir upės užšaltų iki pat dugno ir visos žuvys mirtų.

Arba, pamąstykite apie mūsų planetos poziciją. Jei žemė būtų bent truputį arčiau saulės, joje gyvybei būtų per karšta. Bet jei žemė būtų toliau nuo saulės, joje gyvybei būtų per šalta.

Argi tai nėra nuostabus “sutapimas”, kad mūsų planeta yra būtent ten, kur ji yra saulės sistemoje?

Kitas “sutapimas” – tai elektros traukos jėga. Kiekvienas medis, kiekviena žolelė yra sudaryta iš atomų, kurie turi elektronų ir protonų. Elektrono elektrinis krūvis tiksliai atsveria protono elektros krūvį.

Kas atsitiktų, jei šie krūviai nebūtų tiksliai subalansuoti? Jei, tarkime, elektronas turėtų truputį didesnį krūvį, nei protonas, tai kiekvienas visatos atomas būtų neigiamo krūvio. Kadangi vienodo ženklo krūviai vienas kitą stumia, atomai stumtų vienas kitą ir visata susprogtų į gabalėlius.

Antropinis principas parodo, jog atsitiktinio atsiradimo tikimybė yra tokia maža, jog absurdiška manyti, kad viskas atsirado atsitiktinai.

Mokslininkas Michael Behe pasiūlė teoriją, kurią pavadino nesupaprastinamo sudėtingumo teorija. Savo 1993 metų knygoje Darwin’s black box, Behe ginčija Darvino teoriją, kuri teigia, jog maži pasikeitimai laikui bėgant gali duoti naujas gyvūnų rūšis. Behe atkreipia dėmesį į tai, kad genetinių mutacijų pasėkoje atsiradę smulkūs rūšies pakitimai nėra individams palankūs. Dar svarbiau tai, kad daugelis kūno struktūrų, pavyzdžiui akys, yra “nesupaprastinamai sudėtingos”. Akys veikia tik tuomet, kai daugelis skirtingų jos dalių koordinuotai veikia vienam tikslui – regėjimui. Retinos lazdelės ir kolbelės be išorinės akies lęšių nieko neduotų, o ši savo tikslo neatliks be optinio nervo ir t.t.

Behe kaip nesupaprastinamo sudėtingumo pavyzdį paima namuose naudojamus pelėkautus. Jis nurodo, jog pelėkautų negalime surinkti palaipsniui. Negalite pradėti nuo medinio pagrindo ir su juo sugauti keletą pelių, po to pridėti spyruoklę ir sugauti dar keletą pelių, po to – pridėti smūgiuojančią vėlą ir t.t. Ne, tam kad pradėtume gaudyti peles, visos pelėkautų dalys jau turi būti surinktos. Pelėkautai neveiks tol, kol visos jos dalys nebus savo vietoje ir nedirbs kartu.

Didžiąją savo darbo dalį Behe darė atskiros ląstelės kontekste. Apie ląstelę anksčiau buvo manoma, jog tai santykinai žalia arba paprasta struktūra, tačiau dabar jau žinoma, jog iš tiesų ji yra nepaprastai sudėtinga. Daugelis ląstelės struktūrų yra kaip pelėkautai – tai ištisos tarpusavyje sąveikaujančių dalių sistemos, kurios darniai veikia kartu. Jeigu kuri viena dalis vystytųsi atskirai, tai visa sąveikaujančių dalių sistema nustotų veikusi. Kadangi, pagal Darvinizmą, natūrali atranka išsaugoja geriau funkcionuojančias formas, tai tokios nefunkcionuojančios sistemos būtų natūralios atrankos eliminuotos. Todėl Darvinizmas neturi paaiškinimo, kokiu būdu atsirado nesupaprastinamai sudėtingos struktūros ir sistemos.

“Paprastumas, kuris kaip anksčiau manyta sudaro gyvybės pagrindą,” sako Behe, “pasirodė beesąs tik fantomas. Vietoj to rasta, kad ląstelėje pilna nesupaprastinamai sudėtingų sistemų. Rezultate atsiradęs supratimas, jog gyvybė yra sukurta proto yra mums, 20 amžiuje gyvenantiems šokiruojantis, nes mes jau įpratę mąstyti, jog gyvybė tėra paprasčiausia natūralių dėsnių veikimo pasekmė.”

Daugelis mokslininkų, tokių kaip Behe, tiria protingo sukūrimo pasekmes mokslui. Jie tiki, jog jų pozicija – kad visata iš tiesų buvo sukurta protingos būtybės – gali atverti svarbias tyrinėjimo sritis, kurių kiti mokslininkai, natūralizmo apakinti, negalėjo tirti.

 

Pagal Č. Kolsoną 

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Aš atvirai liudiju apie Jėzų, nes Jis atvirai numirė už mane.

— I. Kantas

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“