Išgelbėjimas

Amžinas išgelbėjimas    

         Biblijoje sąvoka išgelbėjimas reiškia Dievo amžiną žmogaus įsisūnijimą per Kristų Jėzų (Ef 1,5, Jn 1,12). Tai reiškia, kad Jėzus Kristus, mirdamas už mus ant kryžiaus (1 Kor 15,3), amžiams mus atpirko savo krauju (1 Pt 1,19) Dievui Tėvui ir tokiu būdu mes tapome Jo vaikais arba įsūniais.

Kada mes buvome atpirkti ir tuo būdu išgelbėti nuo amžinos pražūties?

Akivaizdu, kad tada, kai Kristus aukojosi už mus mirdamas ant kryžiaus. Mūsų tikėjimas, atgaila, pažinimas, geri darbai – tai Kristaus aukos pasekmė. Jis savo nuožiūra suteikė mums įvairių dvasinių dovanų (Rom 12,6). Todėl neturime jokio pagrindo girtis savimi (Rom 3,27), bet tik savo gelbėtoju – Jėzumi (2 Kor 10,17). Mes dar nebuvome gimę ir nepadarę nei gero, nei blogo, o Dievas Tėvas jau matė mus Kristuje Jėzuje ant kryžiaus, kada Jis – Dievo Sūnus – kentėjo bausmę už mūsų nusikaltimus, kentėjo mūsų ligų ir negalių skausmą (Iz 53,5-6, 10-11). Ant kryžiaus mes mirėme kartu su Jėzumi (Rom 6,8) ir drauge su Juo buvome prikelti amžinajam gyvenimui (Kol 2,12). Mes esame sukurti per Kristų Dievo Tėvo šlovei (Iz 43,7). Šventoji Dvasia dabar laike įgyvendina Jėzaus Kristaus ant kryžiaus atliktą darbą (Jn 16,13). Savo ruožtu mums dabar tereikia patikėti Dievo Sūnaus auka už mus ir visa širdimi, visu protu ir visa siela pasiduoti į Jo rankas (Mt 22,37).

Kam viso to reikėjo?

Kad taptume panašūs i Kristų (Rom 8,29), būtume sąmoningi Dievo Karalystės gyventojai (Ef 2,19). Tik patyrę skausmus ir džiaugsmus, pergales ir nusivylimus galime pažinti save ir kitus, suprasti, kas esame Kristaus kūne (1 Kor 12,27), t.y. kuo Dievas mus sukūrė būti Jame (Ef 2,10). Kadangi Dievas Tėvas kuriam laikui ant kryžiaus buvo apleidęs savo Sūnų Jėzų (Mt 27,46), kai Jis kentėjo bausmę už mus, tai ir mes tam tikrais gyvenimo tarpsniais patirsime, kad esame atskirti nuo Dievo Sūnaus, tam, kad įgytume Kristaus charakterio bruožų. Toks tai Dievo planas mums.

Kol nesuvokiame Kristaus pilnai atlikto mūsų atpirkimo darbo (Jn 19,30, Jn 14,6), tol darome savo pačių (o ne Dievo paskirtus, Ef 2,10) darbus dėl Dievo, kitų žmonių ar savęs. Akivaizdu, kad šie darbai tarnauja tik mūsų ego patenkinimui ir yra mažaverčiai Dievo akyse. Bet „Manosios avys girdi mano balsą; Aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane“, Jn 10,27. Taigi, sekime asmeniniu atpirkėju ir Ganytoju –Jėzumi Kristumi (Jn 10,11). Smile

2007 m. balandis 21 d.

Egidijus

 #

Iš kokios knygos?

Iš kokios knygos čia pacitavai ar pats sugalvojai?

 
 #

Biblija - Dievo Žodis

Tai supratau skaitydamas Bibliją - Dievo Žodį. Gal kyla prieštaravimų ir klausimų?

 
 #

Re: Biblija - Dievo Žodis

Tai tada aišku - parašei pats, remdamasis Biblija. Šaunu!

 
 #

Mūsų ar Dievo darbai?

Egidijau,
Rašei:
Kol nesuvokiame Kristaus pilnai atlikto mūsų atpirkimo darbo (Jn 19,30, Jn 14,6), tol darome savo pačių (o ne Dievo paskirtus, Ef 2,10) darbus dėl Dievo, kitų žmonių ar savęs. Akivaizdu, kad šie darbai tarnauja tik mūsų ego patenkinimui ir yra mažaverčiai Dievo akyse.

Kai Kristaus paklausė:
Jn 6,28-29 Jie paklausë: "Ką mums daryti, kad vykdytume Dievo darbus?" Jėzus atsakė: "Tai yra Dievo darbas: tikėkite Tą, kurį Jis siuntė".

Gal tai ir yra atsakymas į tai, ką turime daryti, kad netarnautume tik savo ego patenkinimui. Turime klausytis Kristaus, t.y. pažinti Kristų iš Šventojo Rašto, ir vykdyti tai, ką Kristus sakė.

 
 #

Apie tikėjimą

Taip, "Teisusis gyvens tikėjimu", Rom 1,17.  "Juk kas tik gimė iš Dievo, nugali pasaulį; ir štai pergalė, nugalinti pasaulį - mūsų tikėjimas!" (1 Jn 5,4). Dar daugiau, tikėjimas yra viena iš Dievo dovanų (1 Kor 12,9). Todėl jį turime ypač puoselėti, nes tikėjimas - pergalės laidas, o "Visa, kas daroma ne iš įsitikinimo, yra nuodėmė", Rom 14,23.

Dievo darbas yra tikėti Tą, kurį Jis siuntė, Jn 6,29. Toliau seka paklusimas Dievo Siųstajam - Jėzui. "Jei mylite mane, laikysitės mano įsakymų", Jn 14,15. O kaip mes klausome Jėzaus Kristaus ir vykdome Jo įsakymus priklauso nuo mūsų asmeninių santykių su Kristumi. Bendravimas su Juo išreiškiamas malda. "Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskitės, ir bus jums atidaryta", Mt 7,7.

Tai gal tiek. Ačiū už komentarus Smile.

 

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Nieko nėra ypatingo tikėti, kad Jėzus numirė; tuo tiki ir pagonys, žydai ir nusidėjėliai, tuo tiki visi… Krikščionių tikėjimas - tai Kristaus prisikėlimas.

— Augustinas

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“