Vasario 16 širdyje

Trokštama laisvė

1918 m. vasario 16 dieną buvo atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybė. Deja, Lietuva neilgai išbuvo laisva - 1940 m. Sovietų Sąjungos armija vėl pasiglemžė jos laisvę. Ši nelaisvė truko iki pat 1990 metų kovo 11 dienos, kai vėl buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Tais metais dauguma mūsų jautėme didelį pakilimą ir iš atgautos laisvės daug ko tikėjomės. Tačiau praėjęs dvidešimtmetis daugelį Lietuvos žmonių skaudžiai nuvylė. Kas gi atsitiko? Gal per daug iš tos laisvės tikėjomės? O gal dar netapome iš tiesų laisvi? 

 

Kitokia vergystė

Mes visi norime laisvės - laisvės kalbėti, mąstyti, užsidirbti, religinės laisvės, laisvės keliauti. Tačiau kai šias laisves pasiekiame, ar iš tiesų jau tampame laisvi? O gal dar tebesame kitokios rūšies nelaisvėje? Šventajame Rašte (Biblijoje) skaitome, jog žmonės gali turėti šias laisves, tačiau tuo pat metu būti kitokioje - nuodėmės - vergystėje. Sumelavęs žmogus atsiduria savo melo nelaisvėje ir dažnai yra priverstas vėl meluoti, kad pridengtų ankstesnį melą. Žmonės, kurie pradeda rūkyti, gerti ar vartoti narkotikus, vėliau, kai nori nustoti juos vartoti, pamato, jog nebegali to padaryti. Tie, kurie sulaužė santuokos įžadą dėl laukiamo malonumo, jo negavo ir prarado šeimą. Tai tik keletas vergystės, kurią atneša nuodėmė, pavyzdžių. 

 

Nuodėmės vergystė yra visuotina. Visi gimstame nuodėmingi. Biblijoje rašoma, kad visi žmonės nusidėjo, ir kad jie iš tiesų yra nuodėmės vergai1. Tai lyg dvasinis kalėjimas. 

 

Kelias į tikrąją laisvę

Kaip mes galime būti išlaisvinti? Tikra laisvė, tikra laimė, laisvė nuo baimės, nuo kaltės ir pasmerkimo jausmo, laisvė kurti - visa tai ateina tik tuomet, kai esame taikoje su Dievu, o mūsų gyvenimas atitinka Dievo valią. Dėl šios priežasties turime atgailauti už savo nuodėmes. Atgailauti reiškia gailėtis dėl nuodėmės ir nusisukti nuo jos. Kai kam tai gali pasirodyti per sunku ar beveik neįmanoma. Tačiau jei sąžiningai pasistengsime ir prašysime Dievo pagalbos, Jis mums padės ir ves žingsnis po žingsnio. Patikėkite - jei jūs atgailavote, Dievas atleido jūsų nuodėmes ir išvadavo iš šios dvasinės vergystės. Tai yra įmanoma, nes Dievo sūnus Jėzus Kristus praliejo savo kraują kaip išpirką už mus. Biblijoje parašyta: "Jame [Jėzuje] mes turime atpirkimą Jo krauju ir nuodėmių atleidimą"2

 

Tikrosios laisvės jėga

Kokios yra dvasinės laisvės, kurią tuomet patiriame, pasekmės? Tai - atleistos žmogaus nuodėmės ir laisva sąžinė. Kai žmogus patiki Kristaus auka ir atgailauja dėl savo nuodėmių, jis įgyja jėgą pasipriešinti nuodėmės troškimams. Užuot pasidavęs pagundymui, jis jau gali jam pasipriešinti. Jis gyvena naują gyvenimą, kuriame yra tikslas ir prasmė. O svarbiausia - toks žmogus turi Dievo pažadą, jog jo siela gyvens amžinai! Ar Dievas gali meluoti? Ne! 

 

Netgi kalinys, sėdintis kalėjime, gali patirti dvasinę laisvę. Biblijoje skaitome: "Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena - praėjo, štai visa tapo nauja"3

 

"Jei Dievo Sūnus jus išlaisvins, iš tiesų būsite laisvi"4.

 


1 Biblija, Romiečiams 3 skyrius, 23 eilutė; Romiečiams 6, 16. Taip pat paskaitykite Romiečiams 3, 10.

2 Kolosiečiams 1, 14. Taip pat Biblijoje paskaitykite Romiečiams 3, 24-25; Romiečiams 5, 1; Romiečiams 6, 23; Apaštalų darbų 3, 19; Evangelija pagal Joną 3, 3.

3 2 Korintiečiams 5, 17. Taip pat paskaitykite Galatams 5, 13

4 Evangelija pagal Joną 8, 36

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Jeigu šiandien Kristus ateitų į pasaulį, kaip mane gyvą matai, savo taikiniu pasirinktų ne aukštuosius kunigus, bet žurnalistus.

— Sören Kierkegaard

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“