Egidijaus istorija

Egidijus

Gimiau 1967m. Lietuvoje, Ignalinos mieste. Po dviejų metų su šeima persikėlėme i Ukmergę. Čia prabėgo vaikystė ir paauglystė. Apie Dievą girdėjau labai mažai, nes sovietmečio pasaulėžiūra ir mokslo pažanga stengėsi išstumti Dievo būties klausimą iš žmogaus gyvenimo.

Tuo metu atrodė, kad Dievas yra žmogaus fantazijos vaisius ir praktiškai nereikalingas gyvenime. Ir be Jo puikiai viskas sekėsi. Baigiau vidurinę gerais pažymiais, įstojau mokytis į VU Fizikos fakultetą.

Tačiau, įstojus į VU, iškart buvau paimtas tarnauti į armiją. Čia buvo kitoks gyvenimas. Mažai vertinamas žmogaus protas, išsilavinimas, bet buvo reikalaujama visiško paklusnumo vyresnybei. Iš tiesų turėjau daug laiko įvairiems vidiniams apmąstymams. Nejučia pradėjau mąstyti apie būties klausimus. Kas pirmiau buvo - sąmonė ar materija? Iš kur atsirado pasaulis?

Pamažu suvokiau, kad pirminė yra sąmonė, juk negali iš negyvos materijos rastis sąmoninga būtis. Vadinasi yra sąmoningas Dievas, kuris viską sukūrė. O jei Jis sąmoningas, tai su juo galima ir bendrauti.

Bandžiau kreiptis į Jį kaip sugebėjau. Jis nebuvo nebylus, atsiliepdavo įvairiais būdais. Dažnai jausdavau Jo artumą ir amžiną palaimingą būtį Jame, kartais mintimis kalbėdavau su Juo įvairiais klausimais. Išmokau gyventi su Dievu. Tai buvo pats džiugiausias laikotarpis mano gyvenime. Dar nežinojau, kokius išbandymus Viešpats man paruošė, nors Jis įspėjo apie būsimą ligą ir atkritimą. Džiaugiausi kiekviena dienos akimirka ir amžina palaiminga būtimi Dievuje.

Grįžau iš armijos pilnas jėgų ir visas švytintis. Mokslus kramčiau kaip manų košę. Bet pamažu pradėjo vilioti šio pasaulio dalykai - kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, kaip rašoma 1 Jn 2,16. Dangus pradėjo tamsėti, nebegirdėjau Dievo balso, sąžinė nebebuvo tokia skaidri. Stengiausi ieškoti Dievo, bet Jis neatsiliepdavo. Pradėjau skaityti visokias filosofijas ir religijas. Pradėjo blogėti sveikata, kamuoti stiprūs nugaros ir galvos skausmai. 1999m. mane aplankė Jehovos Liudytojai. Buvo įdomu skaityti ir aiškintis Bibliją. Esu dėkingas tiems žmonėms, kurie paskatino skaityti Dievo Raštą. Viduje troškau pažinti tiesą ir Jehovos Liudytojų draugijoje pasidarė ankšta.

Dar po metų pradėjau lankytis Vilniaus Malonės Baptistų Bažnyčioje. Studijuodamas Raštą, sužinojau, kad yra:

  1. Dievas Tėvas, kuris suplanavo visą kūriniją,
  2. Dievo Sūnus - Jėzus Kristus, kuris dar prieš 2000m. pasiaukojo už mus atpirkdamas visas mūsų nuodėmes ir paklydimus,
  3. Šventoji Dvasia, kuri šiandien įveda mus į tiesą, o ta tiesa yra Kristus.

Kristus, mirdamas ant kryžiaus, iškentėjo visas mano kančias. Jo žaizdomis esu išgydytas (Iz 53,5). Jėzus, atpirkdamas mane, davė man savo gyvenimo dalį savo kūne - bažnyčioje (1 Kor 12,27; Ef 1,22-23). Kristus yra mano Viešpats - kelias, tiesa ir gyvenimas (Jn 14,6). Dabar esu Dievo vaikas, bet dar nepasirodė kas būsiu. O, laikui atėjus, Kristui sugrįžus, būsiu panašus į Jį, nes regėsiu Jį tokį, koks Jis yra (1 Jn 3,2).

Dabar darbuojuosi Gerosios Naujienos Centre garso operatoriumi. Ruošiame radijo laidas "Kelionė Biblijos Puslapiais", "Prisilietimas", "Vakaro Žvaigždelė". Gyvenu ir dirbu tikėdamas Kristaus auka ant kryžiaus, džiaugsme ir skausme prisimindamas savo atpirkėją ir turėdamas amžinojo gyvenimo viltį Jame. Tiesiog noriu gyventi Dievui, kuris yra, Jį pažinti bei tarnauti Jam.

Baigiu savo pasakojimą paraginimu iš Iz 45,22: "Pažiūrėkite į mane ir būkite išgelbėti, visi žemės kraštai, - Aš esu Dievas ir nėra kito". Amen.

Egidijus

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus.

— Jėzus Kristus

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“