Apie gyvenimo prasmę

Kiekvienas žmogus kartais sustoja ir susimąsto - kokia gi viso šio gyvenimo prasmė? Kodėl aš gyvenu? Kas bus po mano mirties? Tai teisingi klausimai, ir į juos būtina turėti atsakymą. Daugelis išminčių ir filosofų bandė į juos atsakyti, tačiau jiems nepavykdavo. Atrodo, kad atsakymai į šiuos klausimus slypi kitapus mūsų būties, kur mes negalime prasiskverbti.

Į šiuos svarbiausius žmogui klausimus būtų neįmanoma atsakyti, jeigu pats Dievas mums neduotų žinios iš transcendencijos, t.y. iš kitapus šios būties. Dievas yra mums davęs pranešimų. Mums jie nėra neprieinami, ar kažkur toli kosmose, bet yra visai šalia. Tačiau įdomus dalykas - nors Dievo pranešimai yra šalia, labai dažnas apie juos nieko nežino. Problema ne pranešimuose, bet mumyse - tam tikra prasme mes esame akli ir todėl jų nepastebime.

"Praregėjimas" prasideda nuo to, kad pripažįstame, jog esame akli. Antras žingsnis - įsiklausykite į tuos, kurie regi, ir bandykime pamatyti kartu su jais. Tuomet mūsų aklumas pamažu nyks ir mes pamatysime tai, ko iki šiol neregėjome ir apie ką net neįtarėme!

Kviečiu jus paskaityti keletą straipsnių ir apsispręsti. Skaitykite juos su nusistatymu, jog čia kalba tie, kurie pamatė tai, ką jūs tik nujaučiate esant, bet niekada neregėjote. Prašykite, kad Dievo Šventoji Dvasia padėtų jums atverdama jūsų širdies akis ir leistų jums pamatyti tai, ką regėjo šių straipsnių autoriai.

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

  • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Sakau, kad nieko nėra gražesnio, gilesnio, simpatiškesnio, vyriškesnio ir tobulesnio kaip Ganytojas. Su pavydžia meile sakau, kad nieko panašaus ne tik nėra, bet niekad ir negali būti.

— Fiodor M. Dostojevskij

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“