Biblija

Biblija yra Dievo apreiškimas (atsiskleidimas) žmonėms, per kurią galime pažinti Dievą bei sužinoti Jo planą mums - jo kūriniams.

Biblija yra labiausiai puolama ir šmeižiama iš visų kada nors parašytų knygų. Vis dėlto jau kelis tūkstantmečius ji tarnauja milijonams žmonių. Tokia knyga, turinti didžiulį poveikį žmonijai, tikrai nusipelno dėmesio.

Maiklas Faradėjus (Michael Faraday), bene didžiausias 1800-ųjų metų mokslininkas, sakė: "Kodėl gi žmonės nueina klystkeliais, jei jie turi Dievo palaimintą knygą, galinčią nurodyti jiems kelią?"

Biblija yra unikali dėl daugelio priežasčių. Viena iš jų yra ta, kad jos autorius yra ir Dievas, ir žmogus. Iš tiesų Bibliją rašė apie keturiasdešimt autorių maždaug 1500 metų. Kai kurie tų žmonių net nebuvo girdėję apie kitus ir tarp tų keturiasdešimties nebuvo jokio suokalbio. Du arba trys iš jų galėjo būti susitikę, bet dauguma negalėjo pažinoti vieni kitų. Ir visgi jie pateikė mums knygą, kuri savo stebuklingu vientisumu pranoksta bet kokią kada nors parašytą knygą. Be to, joje nėra nė vienos klaidos.

Tai Dievo knyga. Biblijoje du su puse tūkstančio kartų pasakyta: "Dievas pasakė... Viešpats kalbėjo... taip sako Viešpats", ir t.t. Dievas labai aiškiai parodo, kad Jis kalba per šią knygą. Tai knyga, galinti suteikti jums gyvenimą. Jūs net galite tapti Dievo vaiku, atgimdytu "ne iš pranykstančios sėklos, bet iš nepranykstančios, Dievo Žodžiu, kuris gyvena ir tarpsta jumyse per amžius". Tai Dievo bendravimas su žmogumi. Ir jei Viešpats šią akimirką prabiltų tiesiai iš dangaus, Jis tik pakartotų tai, ką yra pasakęs, nes Jis yra pasakęs viską, ką nori pasakyti šiai kartai.

(cituota iš J.V. McGee)


 

Biblija unikali daugeliu požiūrių:

 • Biblija sakosi esanti Dievo žinia mums.
 • Biblijos autentiškumas yra bibliografų patvirtintas
 • Biblija patvirtinta archeologiniais radiniais.
 • Biblija išsilaikė stebuklingu būdu per visus bandymus ją sunaikinti.
 • Biblija buvo visiškai tiksli numatydama ateities įvykius.
 • Biblija pasižymi nuostabiu vidiniu vientisumu, rodančiu į antžmogišką pažinimą.
 • Biblija labai pakeitė žmonių gyvenimus ir istorijos tėkmę.
 • Biblija atmeta įvairiais laikais paplitusius ir moksliniais laikytus požiūrius:
  • ŽEMĖS STULPAI. Egiptiečiai, tų dienų mokslininkai, tikėjo, kad žemę laiko penki didžiuliai stulpai. Bet Biblija sakė, kad Dievas 'žemę pakabino ant nieko' (Jobo 26,7).
  • PLOKŠČIA ŽEMĖ. Beveik visi tikėjo, kad žemė yra plokščia. bet Biblija sakė, kad žemė yra 'ratas' (žodis turintis tą pačią reikšmę kaip ir mūsų žodis 'sfera', Izaijo 40,22).
  • FIZINĖ MATERIJA. Mokslininkai tikėjo, kad visus fizinius kūnus galima pamatyti nuoga akimi. Bet Biblija pripažindama molekulinę sandarą sakė, kad 'iš neregimybės atsirado regima' (Žydams 11,3).
  • REGIMI VAIZDAI. Buvo visuotinai priimta, kad jei kas kažką 'pamato', tai jis turi tai matyti savo akimis veiksmo vykimo metu. Bet Biblija sakė, kad kada Kristus sugrįš, 'kiekviena akis tai pamatys' (Apreiškimo 1,7). Iki XX amžiaus kritikai tyčiojosi iš šio teiginio sakydami, kad neįmanoma, kad visas pasaulis pamatytų vieną įvykį tuo pat metu. Dabar mes žinome, kad tai įmanoma su televizijos pagalba.
  • GENETIKA. Daug - galbūt dauguma - šių laikų mokslininkų tiki, kad žmogus išsivystė iš gyvulių per milijonus metų per natūraliąją atranką. Bet Biblija sakė, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, ypatingus žmogiškus kūrinius (ne gyvulius) (Pr 1,27). Nesenai padaryti mokslininkų atradimai tiriant mitochondrijų DNR parodė, kad visos rasės yra kilusios iš bendro protėvio, moters, gyvenusios prieš tūkstančius metų ir palikusios atsparius genus, kuriuos dabar nešioja visa žmonija. Mokslininkų ratuose, kaip ir Biblijoje, tą moterį vadina Ieva.

Mokslas nuolatos keičiasi ir paprastai kiekvienas pokytis veda jį arčiau prie Biblijos.


Kviečiame paskaityti ir kitose svetainėse:

Pagalba per Skype

Turite klausimų? Norite pasikalbėti?
Parašykite per 'Skype'!
Jei mėlyname fone parašyta 'I'm online' - reiškia esu prisijungęs.

My status

Artėjantys renginiai

 • Artimiausiu metu renginių nenusimato

Naujienlaiškis

Būkite informuota(s) apie paskutines mūsų bažnyčios naujienas!

Surinktas turinys

Dienos mintis

Vien Jėzus Kristus dieviškai išreiškė tiesą ir būtent tokiu aiškiu ir visuotinai suprantamu būdu, kad ją suprato ir nepaslankūs protai.

— Gottfried Wilhelm Leibniz

Discovery camp

Būkite informuota(s) apie paauglių stovyklą „Discovery“