Testas susituokusiems

Šeimos lyderis

Šis testas skirtas įvertinti vyrą kaip šeimos galvą. Čia svarbi ir vyro, ir žmonos nuomonė.

Atminkite, jog testas - ne kontrolinis darbas, už kurį gaunate pažymi. Balai skirti aiškiau pamatyti, kaip kiekvienas testo punktas atitinka jūsų šeimos situaciją.

Įvertinkite vyro, kaip šeimos galvos, veiklą.
NE GAL TAIP
A. Vyras neblogai jaučiasi, būdamas šeimos galva (lyderis). 1 2 3 4 5 6 7
B. Vyras nuolat tobulinasi, kaip būti savo žmonos "kapitonu". 1 2 3 4 5 6 7
C. Kai vyras tvarko šeimos reikalus, jis elgiasi pasitikėdamas savimi ir protingai. 1 2 3 4 5 6 7
D. Į iškilusias kliūtis vyras reaguoja ne pasyviai, bet veikliai ir energingai. 1 2 3 4 5 6 7
E. Vyrui vadovaujant, žmona jaučiasi saugi ir niekuo nesirūpina. 1 2 3 4 5 6 7
F. Vyras visiškai aprūpina šeimą: finansai nepriklauso nuo žmonos pajamų. 1 2 3 4 5 6 7
G. Vienas iš svarbiausių vyro rūpesčių abiejų sutuoktinių dvasinis tobulėjimas. 1 2 3 4 5 6 7
H. Vyras yra švelnus savo žmonai, jis sugeba ją paguosti, kai serga, pervargusi ar kuo nors susikrimtusi. 1 2 3 4 5 6 7Jūs surinkote taškų
 
Užsisakykite nemokamų naujienų laikraštį "Kas naujo nemokamai"
Sužinokite pirmi apie naujus nemokamus pasiūlymus!
Powered by groups.yahoo.com

Šio puslapio autoriui rašykite adresu:
Puslapis pakeistas: 2008 m. geguþë 24 d.