Greičiau prie RAUDONOJO piršto, kuris sako:

Dievas mus myli, nes dar tada, kai buvome nusidėjėliai, už mus paaukojo Savo Sūnų Jėzų Kristų. Jėzaus kraujas mus gelbsti nuo mirties bausmės.
Romiečiams 5:8-9

Tai reiškia, kad Jėzus buvo nubaustas už mūsų nuodėmes. JIS stojo mūsų vieton.


Per KALĖDAS švenčiame Jėzaus gimimą. Dievas tapo žmogumi Jono 1:14 Jam turi būti duotas Jėzaus vardas, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Mato 1:21 VELYKOS mums primena apie tai, kad... Jis mirė, buvo palaidotas ir vėl tapo gyvu 1-as Korintiečiams 15:3-4 Jėzus Kristus gyvena amžinai.

Todėl Jėzus Kristus gali sakyti:

Aš esu KELIAS,
    TIESA,
    GYVENIMAS.
Niekas - nei vyras, nei moteris, 
nei berniukas, nei mergaitė - 
negali ateiti pas Dievą, dangiškąjį 
Tėvą, kitaip kaip tik per mane
             Jono 14:6

Tai - GEROJI NAUJIENA!


Back Next