Šis tamsus pirštas pasako, kodėl. Jis sako:
Visi vyrai, moterys, berniukai ir mergaitės yra nuodėmingi, todėl yra atskirti nuo Dievo.
Jie nepažįsta Dievo meilės, todėl negali džiaugtis gyvenimu, kurį Dievas jiems paruošė.

Nes visi yra nuodėmingi ir stokoja Dievo garbės. Romiečiams 3:23


KAS YRA NUODĖMĖ? Nuodėmė - tai: gyventi be Dievo, neklausti apie nieką Dievo, elgtis ne taip, kaip moko Dievas, bet kaip Tu pats nori. Ar buvai kada nors nedraugiškas, netesėjai pažadų, buvai negailestingas ar nepaklusnus, kažką pavogei, neapkentei ko nors?

Šis TAMSUSIS pirštas sako, kad visi nusidėjo.

DIEVAS yra ŠVIESA, kaip pasakė mums GELTONASIS pirštas. Tačiau mes norime TAMSIU nuodėmės keliu eiti.

Nuodėmė skiria mus nuo Dievo ir nuo kelio pas Jį.

Tai - negera naujiena! Bet geroji naujiena - jau čia! Nes atpildas už nuodėmę yra mirtis (dvasinis atskyrimas nuo Dievo). Romiečiams 6:23

Back Next